MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VEAM chốt danh sách cổ đông chi 6.600 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ gần 50%

VEAM chốt danh sách cổ đông chi 6.600 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ gần 50%

Năm 2020 VEAM đạt gần 5.600 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 23,6% so với năm 2019.

Ngày 16/7 tới đây Tổng công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM – mã chứng khoán VEA) sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền. Tỷ lệ thanh toán 49,9%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 4.990 đồng. Thời gian thanh toán 16/8/2021.

Như vậy với 1.328.800.000 cổ phiếu đang lưu hành, VEAM sẽ chi hơn 6.600 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 doanh thu hợp nhất đạt 3.667 tỷ đồng, giảm 18,3% so với năm trước đó. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 967 tỷ đồng. Còn nguồn thu từ hoạt động đầu tư vào công ty liên kết đạt 5.123 tỷ đồng (giảm 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế đạt 5.594 tỷ đồng, giảm 23,6% so với lợi nhuận đạt được năm 2019.

VEAM chốt danh sách cổ đông chi 6.600 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ gần 50% - Ảnh 1.

Với kết quả đạt được, VEAM thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 trong đó dành khoảng 6.630 tỷ đồng chia cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả 49,9%. Như vậy sau khi trả cổ tức đợt này, VEAM đã hoàn thành nhiệm vụ trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông.

Năm 2021 VEAM đặt mục tiêu doanh thu thuần công ty mẹ ở mức 1.116 tỷ đồng, tăng 151% so với thực hiện năm 2020, trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp đóng góp đạt 573,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ đạt 532,9 tỷ đồng. Ngược lại, chỉ tiêu doanh thu tài chính giảm 21% về còn 6.290 tỷ đồng. Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 19% so với năm 2020, còn 5.930 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu VEA đã giảm đỏ 7 phiên liên tiếp gần đây nhất trong tổng cộng 8 phiên giao dịch từ đầu tháng 7, tương ứng tỷ lệ giảm 7,4% từ đầu tháng 7 đến nay. Còn tính từ đầu năm 2021 đến nay VEA đã giảm khoảng 10%.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên