MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

10 sự kiện nổi bật của ngành thuế năm 2014

Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và những diễn biến phức tạp của kinh tế trong ngoài nước, nhưng Tổng cục Thuế vẫn hoàn thành nhiệm vụ và đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong năm 2014.

Năm 2014 với ý nghĩa là năm bản lề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm 2011-2015, cũng là năm đột phá thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2015 theo Chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống thuế đến 2020, công tác thuế của Đảng và Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng.

Dưới đây là 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành thuế trong năm 2014 mới được Tổng cục thuế công bố.

1. Thu NSNN vượt dự toán

Theo Tổng cục thuế, trong năm qua, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức và những diễn biến phức tạp của kinh tế trong và ngoài nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, sự nỗ lực duy trì SXKD của cộng đồng các DN và sự phấn đấu quyết tâm cao của toàn ngành, tổng thu NSNN do ngành thuế quản lý năm 2014 ước đạt 681.100 tỷ đồng; bằng 109,1% dự toán (tương ứng vượt 56.900 tỷ đồng) và bằng 100,4% so với thực hiện năm 2013.

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cải cách hành chính

Thực hiện quyết liệt chỉ đạo từ Chính phủ, Bộ Tài chính, ngành thuế đã tạo nên bước đột phá về cải cách hành chính thuế. Chỉ trong vòng 4 tháng cuối năm, Tổng cục Thuế đã chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan trình các cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống văn bản thể chế khá đầy đủ và đồng bộ sửa đổi bổ sung từ luật đến nghị định, thông tư về thuế.

Quyết tâm và nỗ lực vượt bậc trong việc xây dựng và hoàn thiện thể chế, cùng với những giải pháp quyết liệt để nâng cao chất lượng quản lý, tăng cường kỷ cương kỷ luật đội ngũ, ngành thuế đã cắt giảm giảm được 370 giờ thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm và chỉ đạo trực tiếp công tác thuế

Chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong năm đã tiếp thêm động lực mạnh mẽ để ngành thuế hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao, đặc biệt đã ghi dấu thành tích nổi trội về cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho môi trường kinh doanh, khuyến khích SXKD phát triển, hoàn chỉnh khuôn khổ pháp lý theo hướng rõ ràng, minh bạch, đơn giản, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế và thực hiện tốt các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho DN, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo đà phát triển kinh tế.

4. Bước tiến vượt bậc trong phát triển ứng dụng kê khai và nộp thuế điện tử

Theo báo cáo, đến nay có khoảng 95% số DN đang hoạt động trong cả nước đã thực hiện khai thuế qua mạng; gần 12.000 DN đang được tạo điều kiện để nộp thuế điện tử; 243 thủ tục hành chính được bãi bỏ và sửa đổi, bổ sung; 3.500 buổi đối thoại; 1.260 cuộc tập huấn chính sách cho DN; gần 400.000 lượt tổ chức, cá nhân được sự hỗ trợ giải đáp vướng mắc; thêm nhiều phương thức nộp thuế hiện đại được cung cấp...

Đây là những minh chứng cụ thể cho ý chí quyết tâm và nỗ lực của ngành thuế trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường kinh doanh.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế

Trong năm bản lề triển khai kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2015, Tổng cục Thuế đã ban hành kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính thuế; đồng thời chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý. 

Trên cơ sở đó toàn ngành đã nâng cấp đồng bộ hệ thống các phần mềm, ứng dụng; triển khai chế độ kế toán thuế nội địa trong khuôn khổ dự án “Nâng cấp kiến trúc hệ thống các ứng dụng quản lý các loại thuế hiện hành lên mô hình xử lý tập trung” (TMS) tại 25 Cục Thuế; nâng cao chất lượng kết nối thông tin với các ngành liên quan..., tạo điều kiện cơ sở nền tảng để tự động hoá các quy trình quản lý, đảm bảo nhanh chóng, chính xác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

6. Nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và thương mại điện tử

Đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá và thương mại điện tử, ngành thuế đã triển khai phương pháp thỏa thuận trước về xác định giá (APA) trong quản lý thuế; từng bước xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu phục vụ công tác thanh tra giá chuyển nhượng các ngành nghề có rủi ro cao.

Đặc biệt, việc tiến hành thanh tra, kiểm tra 2.866 DN lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá và DN có hoạt động giao dịch liên kết và đưa 4.098 DN vào diện quản lý để thực hiện kê khai thông tin giao dịch liên kết, đồng thời xây dựng các chuyên đề quản lý thuế đối với loại hình kinh doanh online đã có tác động tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế và nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong lĩnh vực này.

7. Tiếp tục kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy

Trong năm qua, toàn ngành đã hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo cơ quan thuế các cấp cho cả giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2021 với trên 14.000 lượt cán bộ được quy hoạch từ cấp Đội thuế trở lên cho mỗi giai đoạn; bổ nhiệm mới trên 1.500 cán bộ lãnh đạo; thực hiện điều động, luân chuyển, luân phiên, chuyển đổi vị trí công tác hơn 6.500 lượt cán bộ; tổ chức đào tạo và bồi dưỡng cho trên 60.000 lượt công chức, đảm bảo các điều kiện cần thiết, thuận lợi để nâng cao sức mạnh nội lực, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế trong giai đoạn mới.

8. Triển khai đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ cương kỷ luật đội ngũ

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, Chỉ thị số 01/CT-TCT ngày 19/8/2014 và Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014 ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính thuế của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế với 7 nhóm giải pháp và 46 đầu việc cụ thể được triển khai đồng bộ từ trung ương đến cơ sở đã tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn ngành tăng cường trách nhiệm nghề nghiệp, kỷ cương kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử, tạo bước chuyển biến biến căn bản về chấp hành chế độ công vụ trong toàn hệ thống thuế.

9. Nâng cao vị thế của Thuế Việt Nam trên trường quốc tế

Với 9 hiệp định được ký kết về thuế được Việt Nam ký kết với các quốc gia và vùng lãnh thổ; 5 công hàm gửi cơ quan ngoại giao, cơ quan thuế các nước để hợp tác, trao đổi thông tin về thuế; 19 buổi làm việc với các đoàn chuyên gia thuế quốc tế.., trong năm 2014, toàn ngành đã tích cực triển khai các hoạt động hợp tác về thuế, nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ công chức, phục vụ thiết thực vào tiến trình cải cách, hiện đại hoá hệ thống thuế, góp phần khẳng định vị thế của Thuế Việt Nam trên trường quốc tế.

10. Hiện đại hóa hệ thống công sở ngành thuế

Khởi công ngày 27/11/2014, công trình xây dựng trụ sở cơ quan Tổng cục Thuế là một phần trong chiến lược, kế hoạch cải cách hệ thống thuế. Công trình này cùng với hệ thống công sở toàn ngành đang từng bước được nâng cấp, hoàn thiện sẽ đảm bảo cho sự hiện đại, văn minh của cơ quan công quyền Nhà nước, tạo ra điều kiện tốt về cơ sở vật chất để cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp.

>>>Ngành thuế thu ngân sách đạt gần 680.000 tỷ đồng

Nguyệt Quế

huongtt

Tài chính Plus

Trở lên trên