MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ban Chỉ đạo TƯ về phòng, chống tham nhũng bổ sung nhân sự

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương vừa được cử vào Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, ngày 21/9, trang thông tin điện tử của Ban Nội chính Trung ương thông báo: Ngày 8/9/2015, Ủy viên Bộ Chính Trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã ký ban hành Quyết định số 1974-QĐNS/TW về việc ông Phan Đình Trạc tham gia Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Ông Phan Đình Trạc sinh năm 1958, tốt nghiệp Khoa Điều tra Tội phạm (Đại học An ninh); có 30 năm công tác trong ngành Công an; từng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Chủ tịch UBND, Bí thư Tỉnh ủy Tỉnh Nghệ An, là đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13.

Từ tháng 1/2013, ông Trạc được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương; từ tháng 1/2015, được giao nhiệm vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Với việc bổ sung nhân sự này, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có 17 thành viên, do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm Trưởng ban Ban Chỉ đạo và 5 Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chịu trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng trong phạm vi cả nước.

Ban Nội chính Trung ương là cơ quan thường trực; có trách nhiệm tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo và Thường trực Ban Chỉ đạo.

Theo Bảo An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên