MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải quan Hải Phòng: Thu từ “hậu kiểm” 378 tỷ đồng

Số cuộc kiểm tra và số thu từ công tác kiểm tra sau thông quan tại Hải quan Hải Phòng năm 2015 tăng vượt bậc so với năm 2014.

Theo Chi cục Kiểm tra sau thông quan (Cục Hải quan Hải Phòng) năm 2015 Chi cục thực hiện 1.031 cuộc kiểm tra sau thông quan.

Trong đó số cuộc kiểm tra tại trụ sở người khai Hải quan là 166 cuộc, tăng 267% so với năm 2014 đạt 118% so với kế hoạch được Tổng cục Hải quan giao ( 140 vụ); số đã thực thu vào ngân sách qua kiểm tra sau thông quan đạt 377,902 tỷ đồng tăng 188% so với năm 2014, vượt 99% so với chỉ tiêu được giao cho Chi cục trong năm 2015 (chỉ tiêu là 190 tỷ đồng).

Một số chuyên đề lớn Chi cục Kiểm tra sau thông quan đã triển khai thành công, đạt số thu nộp ngân sách lơn như: Chuyên đề kiểm tra sau thông quan về mã số đối với mặt hàng phôi thép đến hết năm 2015 đã truy thu được 62 tỷ đồng; Chuyên đề kiểm tra C/O mặt hàng xăng dầu đã thu nộp ngân sách 46 tỷ đồng; Chuyên đề về khai báo mã ngụy trang đã truy thu trên 10 tỷ đồng, đồng thời hướng dẫn các Chi cục rà soát truy thu những lô hàng tương tự…

Được biết, với kết quả trên, Chi cục Kiểm tra sau thông quan Hải Phòng là đơn vị có số thu ngân sách đứng thức 3 toàn Ngành sau Cục Kiểm tra sau thông quan và Cục Hải quan TP.HCM.

Theo T.Bình

Báo Hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên