MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lương cán bộ quản lý DN có vốn Nhà nước tối đa 115 triệu đồng/tháng

Trong trường hợp khả quan nhất, khi doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, lương bình quân của cán bộ quản lý đạt mức tối đa 115 triệu đồng/tháng.

Chính phủ vừa trình dự thảo Nghị định Quy định quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước - Quy định nội dung, trách nhiệm về quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (trên 50% đối với CTCP và Công ty TNHH 2 thành viên trở lên). Dự thảo đang được đăng tải thu thập ý kiến.

Đáng lưu ý là những quy định của Nghị định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý công ty.

Mức lương của người quản lý trong các doanh nghiệp có vốn chi phối của Nhà nước sẽ được căn cứ vào mức tiền lương bình quân của người lao động và kế hoạch lợi nhuận của công ty.

Theo đó, tùy thuộc vào mức lương bình quân của người lao động, nếu công ty có kế hoạch lợi nhuận dưới 500 tỷ đồng, lương bình quân của người quản lý sẽ không quá 80 triệu đồng/tháng. Để đảm bảo chênh lệch không quá lớn giữa người quản lý và lao động nói chung, mức lương quản lý không vượt quá 8 lần lương người lao động nói chung.

Công ty có lợi nhuận kế hoạch từ 500 tỷ đồng đến mức dưới 1.000 tỷ đồng, mức tiền lương bình quân của người quản lý tăng thêm tối đa không quá 5 triệu đồng ở mỗi mức.

Từ mức kế hoạch lợi nhuận 1.000 - 2000 tỷ đồng, mức tăng thêm tối đa không quá 15 triệu đồng ở mỗi mức.

Từ mức kế hoạch lợi nhuận 2.000 tỷ đồng trở lên, mức tăng thêm tối đa không quá 20 triệu đồng mỗi mức, như vậy lương tối đa của người quản lý ở các công ty này là 100 triệu đồng/tháng.

Không chỉ căn cứ vào kế hoạch kinh doanh đề ra, việc thực hiện kế hoạch cũng được lấy làm căn cứ tính lương bình quân cho cán bộ quản lý.

Nếu kết quả thực hiện cao hơn Lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch thì mức tiền lương bình quân tăng thêm tối đa không quá 15% so với kế hoạch. Lợi nhuận thực hiện thấp hơn lợi nhuận kế hoạch thì phải giảm mức tiền lương bình quân thấp hơn so với kế hoạch.

Như vậy, trong trường hợp khả quan nhất, khi doanh nghiệp đặt kế hoạch lợi nhuận trên 2.000 tỷ đồng và thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận, lương bình quân của cán bộ quản lý đạt mức tối đa 115 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, các nội dung nói trên mới chỉ là dự thảo, cần thời gian để Nghị định chính thức được phê duyệt và thực thi.

Đan Nguyên

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên