MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân sách chi 6.000 tỷ đồng chi để trả nợ trong 15 ngày đầu năm

Tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu năm 2016 ước tính đạt 46,9 nghìn tỷ đồng; trong đó 6 nghìn tỷ đồng dành cho chi trả nợ và viện trợ.

Theo số liệu mới công bố của Tổng cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2016 ước tính đạt 35,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5% dự toán năm.

Trong đó, thu nội địa đạt 27,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,5%; thu từ dầu thô đạt 1,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 6,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%.

Trong thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước đạt 6,5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5%; thuế thu nhập cá nhân đạt 1,9 nghìn tỷ đồng,bằng 3%; thuế bảo vệ môi trường đạt 500 tỷ đồng, bằng 1,3%; thu tiền sử dụng đất đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng7%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu năm 2016 ước tính đạt 46,9 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7% dự toán năm.

Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 2,9%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 4%; chi trả nợ và viện trợ 6 nghìn tỷ đồng, bằng 3,9%.

Thảo Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên