MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ưu tiên bố trí dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ cho một số đề án, dự án cấp bách

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015.


Cụ thể, về nguyên tắc sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ưu tiên bố trí cho một số đề án, dự án cấp bách đang được triển khai bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, để sớm hoàn thành đề án, dự án hoặc hoàn thành hạng mục dự án, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân, nhất là ở các vùng khó khăn, miền núi.


Về phương án sử dụng dự phòng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012 – 2015, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời, giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.


Căn cứ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Quốc phòng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.


>>>Dự kiến phân bổ vốn trái phiếu Chính phủ 2015

Theo Tuệ Văn

huongtt

Chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên