MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019

25-08-2019 - 13:54 PM | Thị trường

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt trên 311 tỷ USD.

​Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 (từ ngày 01/8 đến ngày 15/8/2019) đạt 22,7 tỷ USD, giảm 5,5% (tương ứng giảm 1,33 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7/2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019 tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 311,77 tỷ USD, tăng 8,3% (tương ứng tăng 23,82 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 đạt 11,95 tỷ USD, giảm 3,8% (tương ứng giảm 471 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8/2019, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 157,35 tỷ USD, tăng 8,4% (tương ứng tăng 12,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019 - Ảnh 1.

Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018).

So với nửa cuối tháng 7/2019, xuất khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: hàng dệt may giảm 230 triệu USD, tương ứng giảm 13,2%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 142 triệu USD, tương ứng giảm 16,5%; giày dép các loại giảm 114 triệu USD, tương ứng giảm 13,1%; hàng thủy sản giảm 76 triệu USD, tương ứng giảm 17,3%; xơ sợi dệt các loiaj giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 24,5%... Bên cạnh đó, một số nhóm hàng có biến động tăng là điện thoại các loại và linh kiện tăng 564 triệu USD, tương ứng tăng 24,7%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 70 triệu USD, tương ứng tăng 38,6%; máy vi tính điện tử và linh kiện tăng 39 triệu USD, tương ứng tăng 2,5% ...

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8/2019 đạt 10,75 tỷ USD, giảm 7,4% (tương ứng giảm 855 triệu USD) so với 15 ngày cuối tháng 7/2019. Tính đến hết ngày 15/8/2019,  tổng trị giá nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 154,42 tỷ USD, tăng 8,1% (tương ứng tăng 11,63 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Việt Nam xuất siêu gần 1,2 tỷ USD trong nửa đầu tháng 8/2019 - Ảnh 2.

Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất của Việt Nam (Cộng dồn từ đầu năm đến 15/8/2019 so với cùng kỳ năm 2018)

So với nửa cuối tháng 7/2019, nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 8/2019 biến động giảm ở một số mặt hàng: vải các loại giảm 108 triệu USD, tương ứng giảm 18,5%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 63 triệu USD, tương ứng giảm 7,9%; máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng giảm 59 triệu USD, tương ứng giảm 3,7%; ô tô nguyên chiếc các loại giảm 52 triệu USD, tương ứng giảm 39,1%... Bên cạnh đó có một số nhóm hàng biến động tăng là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 127 triệu USD, tương ứng tăng 5,4%; dầu thô tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 33,2%...

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 8 năm 2019 có mức thặng dư 1,19 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của cá nước từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2019 đạt 2,93 tỷ USD.

Quỳnh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên