MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Viglacera Hạ Long (VHL): Quý 3 lãi 67 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ

Mặc dù doanh thu chỉ giảm nhẹ nhưng chi phí phát sinh tăng cao khiến Viglacera Hạ Long (VHL) lãi giảm 2 con số trong quý 3/2020.

Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (mã CK: VHL) đã công bố BCTC quý 3/2020 và luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020.

Theo đó riêng quý 3 doanh thu thuần đạt 482 tỷ đồng giảm 9,6% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán cũng giảm nên lợi nhuận gộp đạt 105 tỷ đồng giảm 9% so với quý 3/2019.

Trong kỳ Viglacera Hạ Long phát sinh 4,3 tỷ đồng chi phí tài chính, gần 56 tỷ đồng chi phí bán hàng và 16 tỷ đồng chi phí QLDN trong khi lợi nhuận từ hoạt động liên doanh liên kết giảm nhẹ và lỗ 1,2 tỷ đồng từ hoạt động khác nên kết quả LNST quý 3 đạt 24 tỷ đồng giảm 28,6% so với quý 3/2019.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của VHL đạt 1.435 tỷ đồng giảm nhẹ so với cùng kỳ, LNST đạt 67,4 tỷ đồng giảm 27,5% so với 9 tháng đầu năm 2019 tương đương EPS đạt 2.698 đồng.

Năm 2020, Viglacera Hạ Long đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 156,1 tỷ đồng. Theo đó kết thúc 9 tháng đầu năm 2020 VHL đã hoàn thành được 69% mục tiêu về doanh thu nhưng mới chỉ đạt được 54,4% mục tiêu về lợi nhuận trước thuế.

Trước đó tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, cổ đông đã nhất trí trong trường hợp tình hình sản xuất, bán hàng gặp nhiều khó khăn, ủy quyền và giao cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, phương án hoạt động kinh doanh năm 2020 cho phù hợp.

Viglacera Hạ Long (VHL): Quý 3 lãi 67 tỷ đồng giảm 27% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Trần Dũng

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên