MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex 3 (VC3) chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu tỷ lệ 34%

Vinaconex 3 sẽ dùng gần như toàn bộ lợi nhuận đạt được năm 2016 chia cổ tức cho cổ đông.

Trả 5% cổ tức bằng tiền

Ngày 12/4 tới đây, CTCP xây dựng số 3 (Vinaconex 3 – mã chứng khoán VC3) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2016 bằng tiền tỷ lệ 5% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán vào 3/5/2017.

Như vậy Vinaconex sẽ chi khoảng 11 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

Trả 29% cổ tức bằng cổ phiếu

Bên cạnh đó, Vinaconex 3 cũng chốt danh sách cổ đông phát hành khoảng 6,38 triệu cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 29% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 29 cổ phiếu mới). Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 64 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 của công ty.

Tổng cộng cổ đông nhận được 34% cổ tức cả bằng tiền và cổ phiếu, tương ứng công ty sẽ chi khoảng 75 tỷ đồng trả cổ tức năm 2016.

Năm 2016 Vinaconex 3 đạt 557 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với doanh thu đạt được năm 2015; lợi nhuận sau thuế thu về 75,3 tỷ đồng, tăng trưởng 76% so với cùng kỳ, trong đó lợi nhuận sau thuế ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ 75,3 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2016, Vinaconex 3 còn 75,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Như vậy, với mức chia cổ tức 34% cả bằng tiền và cổ phiếu, Vinaconex 3 sẽ dùng gần như toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm chia cho cổ đông.

Thanh Mai

HSX

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên