MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex PVC (PVV) tiếp tục báo lỗ quý 1/2017

24-04-2017 - 17:50 PM | Doanh nghiệp

Quý 1 năm nay doanh thu của PVV phần lớn đến từ kinh doanh bất động sản trong khi cùng kỳ năm ngoái doanh thu chính của công ty đến từ cung cấp dịch vụ và hợp đồng xây dựng.

CTCP Đầu tư Xây dựng Vinaconex – PVC (mã chứng khoán PVV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2017.

Doanh thu thuần cả quý đạt gần 29,2 tỷ đồng, tăng được 28% so với cùng kỳ đây chủ yếu là doanh thu kinh doanh bất động sản và hợp đồng xây dựng, trong đó kinh doanh bất động sản đóng góp 59% tổng doanh thu còn mảng xây dựng đóng góp gần 29%, còn lại là doanh thu từ cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, mảng xây dựng lại lỗ còn lợi nhuận gộp chủ yếu từ việc kinh doanh bất động sản. Cùng kỳ năm ngoái doanh thu chính của công ty lại đến từ hoạt động xây dựng và cung cấp dịch vụ còn kinh doanh bất động sản rất ít.

Doanh thu không lớn, nhưng khoản vay nợ lại lớn khiến gánh nặng chi phí lãi vay lớn, hơn 7 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 1/2017, tổng nợ phải trả 1.120 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính gần 300 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu còn hơn 150 tỷ đồng trong khi vốn góp chủ sở hữu 300 tỷ đồng.

Trừ thêm các loại chi phí khác, quý 1/2017 Vinaconex PVC báo lỗ hơn 10 tỷ đồng, xấp xỉ bằng số lỗ quý 1 năm ngoái, nâng tổng lỗ lũy kế chưa phân phối đến cuối quý lên 176 tỷ đồng. Đây cũng là quý lỗ thứ 5 liên tiếp của PVV.

Mới đây, ĐHCĐ thường niên năm 2017 của công ty đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 và mục tiêu đến năm 2021. Trong đó, riêng năm 2017 dự kiến đạt 434 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế ước đạt 12,6 tỷ đồng.

Đồng thời phấn đấu tăng dần mục tiêu đến năm 2021 đạt 750 tỷ đồng doanh thu và 65,75 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Thanh Mai

HNX

Trở lên trên