MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex (VCG) điều chỉnh giảm hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét

Vinaconex (VCG) điều chỉnh giảm hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét

Nguyên nhân do Vinaconex điều chỉnh giảm số liệu hoàn nhập dự phòng khoản phải thu liên quan công nợ của Công ty phát triển đô thị mới An Khánh và lợi nhuận các công ty con, công ty liên kết tăng sau soát xét.

Tổng CTCP XNK Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - mã chứng khoán VCG) công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét với một số khoản mục được điều chỉnh so với báo cáo công ty tự lập.

Số liệu trên BCTC soát xét ghi nhận doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 2.341 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Con số này đã được điều chỉnh giảm gần 20 tỷ đồng so với doanh thu hơn 2.360 tỷ đồng công ty tự lập trước đó.

Số liệu sau soát xét ghi nhận phần lãi từ các công ty liên doanh liên kết đạt gần 39,4 tỷ đồng, điều chỉnh tăng 27 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó.

Số liệu trên BCTC đã soát xét ghi nhận khoản chi phí quản lý doanh nghiệp ghi dương gần 40 tỷ đồng do công ty đã hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi hơn 100 tỷ đồng, trong khi số liệu trước đó công ty lập là ghi âm hơn 44 tỷ đồng do công ty hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi hơn 180 tỷ đồng. Tổng khoản chênh lệch điều chỉnh tăng chi phí quản lý doanh nghiệp hơn 84 tỷ đồng.

Kết quả, số liệu trên BCTC soát xét bán niên 2021 ghi nhận lợi nhuận sau thuế sau soát xét đạt gần 249 tỷ đồng, giảm hơn 30 tỷ đồng so với số liệu công ty tự lập trước đó (hơn 279 tỷ đồng).

Vinaconex (VCG) điều chỉnh giảm hơn 30 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế sau soát xét - Ảnh 1.

Giải trình nguyên nhân chênh lệch lợi nhuận sau soát xét so với số liệu công ty tự lập, Vinaconex cho biết do giảm số liệu hoàn nhập dự phòng phải thu liên quan công nợ của Công ty LD TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh và lợi nhuận một số công ty con và công ty liên kết tăng sau soát xét.

Thái Hiếu

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên