MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bất chấp việc kinh doanh có lãi, kiểm toán vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của OGC

Bất chấp việc kinh doanh có lãi, kiểm toán vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của OGC

Tập đoàn Đại Dương (OGC) cho rằng từ năm 2018 đến nay đã liên tục ghi nhận các khoản lợi nhuận, do đó BCTC được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

CTCP Tập đoàn Đại Dương (mã CK: OGC) đã công bố BCTC bán niên 2021 với loạt ý kiến nhấn mạnh nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của OGC từ phía đơn vị kiểm toán AFC Việt Nam.

Kinh doanh có lãi bất chấp ảnh hưởng của dịch bệnh

Theo đó kết thúc nửa đầu năm 2021, OGC ghi nhận doanh thu đạt 220 tỷ đồng giảm 16% so với cùng kỳ, sau khi trừ chi phí OGC báo lãi ròng giảm 4% đạt gần 43 tỷ đồng.

Đây có thể được xem là kết quả tích cực trong bối cảnh đơn vị thành viên là CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH, đơn vị sở hữu thương hiệu Kem Tràng Tiền và Bánh Givral cùng với chuỗi khách sạn đang chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch Covid – 19 bùng phát và lan rộng khắp nơi.

Với kết quả này mới đây OGC đã điều chỉnh hạ chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất giảm 24% so với kế hoạch cũ, xuống còn 739 tỷ đồng. Ngược lại, tổng chi phí cũng điều chỉnh giảm 23% khiến chỉ tiêu lãi sau thuế tăng nhẹ lên gần 40,5 tỷ đồng.

Về chỉ số riêng của công ty mẹ, doanh thu được điều chỉnh tăng 2% trong khi chỉ tiêu lãi sau thuế tăng mạnh lên gần 67 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần kế hoạch ban đầu.

Bất chấp việc kinh doanh có lãi, kiểm toán vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của OGC - Ảnh 1.

Kiểm toán nêu hàng loạt vấn đề ngoại trừ

Đáng chú ý tại BCTC hợp nhất soát xét nửa đầu năm 2021, kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về việc Công ty có các khoản nợ phải thu, khoản góp vốn cho các đối tác để triển khai dự án đầu tư và khoản cho vay, tài sản thiếu chờ xử lý và các khoản đầu tư khác với tổng số dư nợ gốc là 1.039 tỷ đồng, số dự phòng gần 296 tỷ đồng, giá trị thuần của tài sản sau bù trừ số dư nợ phải trả và trích lập dự phòng hơn 408 tỷ đồng.

Kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng thích hợp để đánh giá khả năng thu hồi cũng như khả năng tiếp tục thực hiện và thu được lợi ích kinh tế trong tương lai của các khoản trên cũng như không thể thực hiện được các thủ tục thay thế để đánh giá giá trị dự phòng cần phải trích lập.

Bất chấp việc kinh doanh có lãi, kiểm toán vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của OGC - Ảnh 2.

Giải trình cho vấn đề này, OGC cho biết Công ty và các đơn vị thành viên vẫn đang tiếp tục thực hiện các biện pháp để đôn đốc, thu hồi các khoản phải thu của Công ty.

Công ty đã tiến hành trích lập dự phòng cho các khoản công nợ phải thu dựa trên thời gian quá hạn thanh toán quy định, đánh giá dự phòng dựa trên các thông tin tài chính khác mà Công ty có thể thu thập được.

Theo đó OGC tin tưởng việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi và dự phòng các khoản đầu tư tài chính là thận trọng và phù hợp với các thông tin mà Công ty có được tại thời điểm lập BCTC.

Bên cạnh đó, kiểm toán còn đưa ra ý kiến nhấn mạnh về vấn đề Công ty con - CTCP Khách sạn và Dịch vụ OCH đã nhận được văn bản của Cơ quan chức năng về việc "tạm dừng mọi biến động đối với thửa đất số Lô 45-1, KCN Quang Minh.

Theo OGC, OCH đang làm việc và giải trình các nội dung giao dịch các bên liên quan. Công ty thực hiện giao dịch hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Ngoài ra kiểm toán còn lưu ý người đọc về các khoản nợ tiềm tàng của OGC. Tuy nhiên theo OGC, các khoản công nợ tiềm tàng đã được Công ty đánh giá một cách thận trọng và ghi nhận các khoản chi phí tiềm tàng có thể phát sinh. Công ty đang làm việc với các đối tác để xác định các quyền lợi và nghĩa vụ giữa các bên.

Nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Đáng chú ý, kiểm toán còn nhấn mạnh khoản lỗ lũy kế của OGC đến ngày 30/06/2021 khoảng 2.624 tỷ đồng. Những yếu tố này, cùng những vấn đề kết luận ngoại trừ đã được nêu và các vấn đề khác cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Công ty.

Giải trình về vấn đề này OGC cho rằng, trong thời gian qua, Công ty mẹ đang thực hiện tái cơ cấu các khoản đầu tư cổ phần, cổ phiếu, các dự án bất động sản và Công ty cũng đang tích cực thu hồi/bán các khoản công nợ từ hỗ trợ vốn ngắn hạn cho đối tác và các khoản phải thu khác.

Mặt khác trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Công ty liên tục ghi nhận các khoản lợi nhuận trên BCTC. Chính vì vậy, OGC đánh giá BCTC được lập trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp.

Bất chấp việc kinh doanh có lãi, kiểm toán vẫn nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của OGC - Ảnh 3.

Tú Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên