MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ

Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ

Do hụt doanh thu tài chính nên luỹ kế cả năm Vinaconex (VCG) lãi 531 tỷ đồng, giảm 69% so với năm ngoái và chỉ hoàn thành được 53% chi tiêu.

Tổng công ty cổ phần XNK và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, mã chứng khoán: VCG) đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý 4 đạt 2.132 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lãi gộp đạt 242 tỷ đồng, giảm 7% so với quý 4 năm ngoái.

Trong kỳ, Vinaconex có 242 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính tăng mạnh từ 52 tỷ đồng lên gần 199 tỷ đồng do tăng mạnh chi phí lãi vay. 

Chi phí QLDN cũng tăng gấp đôi từ 47 tỷ đồng lên hơn 92 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động liên doanh liên kết chuyển từ lỗ 33 tỷ đồng sang lãi hơn 21 tỷ đồng, ngược lại hoạt động khác lãi giảm mạnh từ 76 tỷ đồng xuống còn 4,4 tỷ đồng.

Kết quả, VCG ghi nhận LNST quý 4 đạt 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm trước; trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 133 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần ghi nhận 5.742 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm xuống còn 14,4% so với mức 15% của năm ngoái.

Do hụt doanh thu tài chính nên lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2021 của Vinaconex đạt 726 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế đạt 531 tỷ đồng, giảm 69% so với thực hiện trong năm 2020.

Năm 2021, VCG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 12.230 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 1.000 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2021, VCG chỉ thực hiện được 57% mục tiêu về doanh thu và 53% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của Vinaconex đạt 31.195 tỷ, tăng 59% so với đầu năm. Vốn chủ sở hữu là 7.641 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1.814 tỷ đồng, giảm 343 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng tiền và tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 6.685 tỷ đồng, tăng 3.139 tỷ đồng so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn lên tới gần 10.852 tỷ, tăng 3.384 tỷ so với đầu năm do tăng trả trước cho người bán và tăng phải thu khác.

Trên thị trường cổ phiếu VCG sau khi tăng mạnh lên vùng giá 56.000 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 5/1/2022) thì hiện đã giảm về vùng giá 41.800 đồng/cổ phiếu.

Vinaconex (VCG): Quý 4 lãi 174 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ - Ảnh 2.
https://cafef.vn/vinaconex-vcg-quy-4-lai-174-ty-dong-giam-27-so-voi-cung-ky-20220131164019703.chn

Lan Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên