MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinaconex (VCG) sắp chi 526 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Vinaconex (VCG) sắp chi 526 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021

Năm 2020 Vinaconex lãi sau thuế 1.690 tỷ đồng, còn 6 tháng đầu năm 2021 ghi nhận lãi sau thuế 249 tỷ đồng.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex – mã chứng khoán VCG) đã phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền.

Theo đó Vinaconex quyết định danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ chốt vào ngày 22/9/2021 tới đây. Cổ tức chi trả bao gồm cổ tức còn lại năm 2020 tỷ lệ 6% và tạm ứng cổ tức năm 2021 tỷ lệ 6%. Tổng cộng chi trả đợt này 12%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng.

Tổng số tiền chi trả hơn 526 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào 22/10/2021.

Năm 2020 Vinaconex đạt 5.551 tỷ đồng doanh thu, giảm 41,7% so với năm trước đó. Tuy nhiên nhờ khoản doanh thu tài chính 3.045 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 250 tỷ đồng) dẫn đến lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 115% lên mức 1.690 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 1.604 tỷ đồng.

Vinaconex (VCG) sắp chi 526 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2021 - Ảnh 1.

Tính đến 31/12/2020 Vinaconex còn 2.156 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 892 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển, 74 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu và 355 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần.

Còn 6 tháng đầu năm 2021, theo số liệu trên BCTC soát xét bán niên 2021 ghi nhận doanh thu đạt 2.341 tỷ đồng, giảm 7,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 249 tỷ đồng.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên