MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinaWealth giải thích việc bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính

VinaWealth cho rằng do hiểu biết chưa đúng với các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải ngân vốn ủy thác cá nhân vào chứng chỉ tiền gửi được phát hành bởi các công ty tài chính tiêu dùng nên đã có một số hoạt động đầu tư không phù hợp.

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ VinaWealth (VinaWealth) vừa có văn bản làm rõ các thông tin liên quan đến quyết định xử phạt hành chính của UBCKNN ngày 27/6/2017.

Thứ nhất, liên quan đến vi phạm trong Công bố thông tin và báo cáo không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật, VinaWealth cho rằng đã có các sơ sót trong thao tác chuẩn bị, làm chậm trễ tiến độ của một số Báo cáo và Công bố thông tin. VinaWealth khẳng định sẽ nghiêm túc nhận khuyết điểm và tích cực rà soát quy trình nội bộ để đảm bảo tránh xảy ra chậm trễ trong tương lai.

Thứ hai, liên quan đến vi phạm trong sử dụng vốn của khách hàng ủy thác: VinaWealth cho rằng do hiểu biết chưa đúng với các văn bản pháp luật liên quan đến việc giải ngân vốn ủy thác cá nhân vào chứng chỉ tiền gửi (“CCTG”) được phát hành bởi các công ty tài chính tiêu dùng nên VinaWealth đã có một số hoạt động đầu tư không phù hợp.

Theo báo cáo, tại thời điểm 30/6/2017, có 47 tài khoản với tổng giá trị tài sản quản lý 62,7 tỷ đồng bị ảnh hưởng.

Để khắc phục, VinaWealth đã dừng các nghiệp vụ này đồng thời đang tích cực tiến hành việc thương lượng với đối tác để mua lại các CCTG mà một số Nhà đầu tư cá nhân còn nắm giữ trong vòng 6 tháng tới. Qua đó VinaWealth sẽ hoàn trả vốn gốc cộng thêm khoản lãi tích lũy cho mỗi tài khoản. Sự cố nói trên không gây tổn thất nào cho vốn ủy thác của các tài khoản liên quan.

Nhóm tài khoản này không liên quan đến các tài khoản ủy thác khác, và hoàn toàn tách bạch với các tài khoản quỹ mở của hai quỹ VFF (Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bảo Thịnh) và quỹ VEOF (Quỹ Đầu Tư Cố Phiếu Hưng Thịnh).

Hiện VinaWealth đang quản lý hơn 3.000 tỷ trong các quỹ và tài khoản ủy thác đầu tư. Công ty cũng là công ty quản lý quỹ đầu tiên được giấy phép IPO quỹ mở và hiện đang quản lý 4 quỹ mở bao gồm VFF, VEOF, VESAF và Forum One-VVF.

Về những sai sót, VinaWealth nhận khuyết điểm và xin cam kết tuân thủ tất cả các quy định hiện hành và các tiêu chuẩn về nghiệp vụ. Đồng thời, công ty cũng cho biết, nghiệp vụ quản lý quỹ mở với tính cộng đồng và yêu cầu thanh khoản cao nên có chế độ giám sát độc lập rất chặt chẽ để bảo vệ Nhà đầu tư:

-Các quỹ mở của VinaWealth có chiến lược đầu tư riêng và giới hạn đầu tư được quy định. Ngân hàng Giám sát độc lập sẽ kiểm tra từng giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ đối với Điều lệ quỹ, Bản cáo bạch của quỹ, và các quy định của pháp luật. Tất cả giao dịch sai phạm sẽ bị ngăn chặn và không thể thực hiện.

-Ngân hàng Giám sát phải báo cáo hoạt động và kết quả giám sát đến UBCKNN hàng tháng, quý, bán niên, và cuối năm, đồng thời tổng hợp và tóm tắt tình hình giám sát trên Báo cáo tài chính bán niên và cuối năm của quỹ, và các thông tin này được công bố rộng rãi trên trang điện tử của VinaWealth.

-Tài sản của quỹ và tài sản của khách hàng ủy thác được theo dõi riêng biệt và lưu ký ở các Ngân hàng khác nhau, không thể trộn lẫn, và đầu tư vào các tài sản khác nhau. Với chế độ Giám sát chặt chẽ như trên, Nhà đầu tư quỹ mở có thể hoàn toàn yên tâm về việc tính minh bạch và tuân thủ của hoạt động quản lý đầu tư quỹ mở của VinaWealth. Sự cố liên quan đến CCTG nói trên không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến quyền lợi của Nhà đầu tư quỹ mở.

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên