MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VNDIRECT chốt quyền phát hành gần 305 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 15.000 tỷ đồng

VNDIRECT chốt quyền phát hành gần 305 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên hơn 15.000 tỷ đồng

Theo kế hoạch, VNDIRECT sẽ chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1 và phát hành gần 61 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 5%.

Ngày 30/5 tới đây, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (mã VND) sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu. Phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 thông qua hồi giữa năm ngoái.

Theo kế hoạch, VNDIRECT dự kiến chào bán gần 244 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần từ 6/6 đến 3/7.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, tương ứng số tiền dự kiến huy động 2.437 tỷ đồng. VNDIRECT dự kiến sẽ sử dụng 40% dòng vốn mới để bổ sung cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ, 20% số tiền để đầu tư vào giấy tờ có giá, 20% để bảo lãnh phát hành chứng khoán và 20% cho hoạt động phát hành và phân phối chứng quyền.

Đồng thời, VNDIRECT cũng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%, tương ứng phát hành gần 61 triệu cổ phiếu mới. Nguồn vốn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong Báo cáo tài chính riêng lẻ được kiểm toán năm 2022.

Như vậy, tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán và phát hành đợt này đến 304,5 triệu cổ phiếu. Nếu phát hành thành công, VNDIRECT sẽ tăng vốn điều lệ từ 12.178 tỷ lên gần 15.223 tỷ đồng, tạm vượt qua SSI để đứng đầu ngành về quy mô vốn điều lệ.

Ngoài 2 phương án nêu trên, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của VNDIRECT còn thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ gần 244 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời có kế hoạch chào bán hơn 24 triệu cổ phiếu ESOP và phát hành hơn 12 triệu cổ phiếu thưởng cho người lao động. Tuy nhiên, CTCK này chưa có phương án triển khai cụ thể.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/5 vừa qua, VNDIRECT đã chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2024 của công ty mẹ, VNDIRECT đề ra mục tiêu lãi sau thuế tăng 2% so với cùng kỳ ở mức 2.525 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến giảm 4% về 40.100 tỷ đồng nhưng vốn chủ sở hữu sẽ tăng 27% lên mức 20.923 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 1/2024, công ty mẹ VNDirect ghi nhận doanh thu thoạt động giảm nhẹ xuống mức 1.285 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế lại tăng mạnh 334% so với cùng kỳ 2023, đạt 767 tỷ đồng, chủ yếu nhờ hoạt động tự doanh giảm lỗ.

Hà Linh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên