MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vocarimex báo lãi 118 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Vocarimex báo lãi 118 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận cả năm

Không còn lợi nhuận từ công ty con, nên năm 2021 Vocarimex đặt mục tiêu lãi giảm 76% so với năm 2020, còn 57 tỷ đồng.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex – mã chứng khoán VOC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận cùng giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý đạt gần 267 tỷ đồng, giảm 56% so với quý 2/2020. Trừ chi phí vốn, công ty lãi gộp 15,7 tỷ đồng quý 2. Biên lợi nhuận gộp đạt 5,8%. Ngoài ra, doanh thu tài chính trong quý cũng giảm 31 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 111 tỷ đồng chủ yếu do giảm phần cổ tức, lợi nhuận được chia.

Kết quả, quý 2 Vocarimex lãi trước thuế 110 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 108 tỷ đồng, giảm 16,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Vocarimex báo lãi 118 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt gần 743 tỷ đồng, giảm 46,3% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 119,6 tỷ đồng, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.Lợi nhuận sau thuế giảm 11,6%, xuống còn 117,6 tỷ đồng.

Vocarimex báo lãi 118 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, gấp đôi chỉ tiêu lợi nhuận cả năm - Ảnh 2.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên