MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vocarimex (VOC): Không còn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ Dầu ăn Tường An, LNST quý 2 giảm 67% so với cùng kỳ

26-07-2017 - 07:24 AM | Doanh nghiệp

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 Vocarimex lãi sau thuế 131 tỷ đồng, giảm 40% so với nửa đầu năm 2016.

Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam – CTCP (Vocarimex - mã chứng khoán VOC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017.

Không còn ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ Dầu Tường An, doanh thu quý 2/2017 của Vocarimex giảm 28% so với quý 2 năm ngoái, còn 897,7 tỷ đồng, trong khi giá vốn chỉ giảm 24% nên lợi nhuận gộp đạt được trong quý 31,9 tỷ đồng, giảm sâu đến 78% so với quý 2 năm ngoái.

Bên cạnh đó quý 2 năm ngoái, nguồn thu từ hoạt động tài chính đạt 92,8 tỷ đồng trong khi quý 2 năm nay giảm gần 1 nửa, còn 48,2 tỷ đồng. Nguyên nhân chính do cùng kỳ năm ngoái ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận nhận được lớn hơn rất nhiều so với quý này.

Ngoài ra, quý 2 năm ngoái ghi nhận hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh vào phần chi phí tài chính, do vậy khoản này ghi âm 8,1 tỷ đồng cuối quý, trong khi quý 2/2017 ghi dương 8,58 tỷ đồng – chủ yếu là chi phí lãi vay.

Đặc biệt quý 2 năm nay có thêm 2,7 tỷ đồng lợi nhuận từ các công ty liên doanh liên kết trong khi quý 2 năm ngoái ghi âm gần 18 tỷ đồng.

Trong quý công ty giảm được 7 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp và gần 39 tỷ đồng chi phí bán hàng, nên kết quả Vocarimex lãi trước thuế 36,59 tỷ đồng trong quý 2/2017. Lợi nhuận sau thuế thu về 36,56 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2017 doanh thu Vocarimex đạt 1.991 tỷ đồng, giảm sút 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 131,4 tỷ đồng, giảm mạnh 40% so với nửa đầu năm ngoái.

Năm 2017 Vocarimex đặt mục tiêu đạt 4.450 tỷ đồng doanh thu và 100 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được, VOC đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và thực hiện được 66% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Tổng cộng tài sản đến cuối quý đạt 2.815 tỷ đồng. Tổng nợ phải trả gần 900 tỷ đồng, trong đó vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 614 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với đầu năm và tổng vay nợ thuê tài chính dài hạn 171 tỷ đồng, tăng 13 tỷ đồng so với đầu năm.

Xem thêm BCTC quý 2/2017

Nam Hà

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên