MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Với danh mục tập trung vào HPG, MWG, FPT, TCB… mức sinh lời của quỹ mở VinaCapital đạt đến 58%

Với danh mục tập trung vào HPG, MWG, FPT, TCB… mức sinh lời của quỹ mở VinaCapital đạt đến 58%

Trong đó, lợi nhuận của quỹ VESAF đạt 57,6%, tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu đã đạt được trong năm 2020; quỹ VEOF đạt 45,2% và quỹ VIBF đạt 31,9%, thuộc nhóm top 3 quỹ hoạt động tốt nhất trong nhóm quỹ tương ứng trên thị trường.

CTCP Quản lý Quỹ VinaCapital vừa thông báo kết quả hoạt động vượt trội trong 9 tháng đầu năm 2021 của các quỹ mở do VinaCapital quản lý, bao gồm quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam (VESAF), quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth (VEOF), quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital (VIBF), quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF), và quỹ ETF VinaCapital VN100 (ETF VN100).

Trong 9 tháng đầu năm 2021, cả 5 quỹ do VinaCapital quản lý đều đạt được những kết quả nổi bật. Trong đó, lợi nhuận của quỹ VESAF đạt 57,6%, tiếp tục duy trì thứ hạng dẫn đầu đã đạt được trong năm 2020; quỹ VEOF đạt 45,2% và quỹ VIBF đạt 31,9%, thuộc nhóm top 3 quỹ hoạt động tốt nhất trong nhóm quỹ tương ứng trên thị trường. Quỹ hoán đổi danh mục VN 100 ETF, mới được thành lập vào năm 2020 cũng đạt được lợi nhuận 31,8%. Đồng thời, trong số các quỹ mở trái phiếu trên thị trường, VFF là quỹ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm 2021, với mức sinh lời đạt 5,45%.

Tổng tài sản của 5 quỹ đạt hơn 2.852 tỷ đồng, trong đó VESAF: 558,2 tỷ, VEOF: 435,0 tỷ, VIBF: 514,8 tỷ, VFF: 1.218,9 tỷ và ETF VN100: 126,0 tỷ; với tổng cộng gần 17.000 nhà đầu tư tính đến ngày 30/9/2021.

Là quỹ mở chuyên đầu tư cổ phiếu niêm yết, quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận Thị trường Việt Nam – (VESAF) chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ, có tiềm năng tăng trưởng tốt, đặc biệt vào các cổ phiếu có giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài. Tính đến 30/9/2021, phần lớn tài sản của quỹ VESAF được đầu tư vào cổ phiếu của các ngành tài chính (22,9%), công nghiệp (18,4%), nguyên vật liệu (13,9%), công nghệ (11,9%), tiêu dùng thiết yếu (9,6%), bất động sản (7,4%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), năng lượng (3,8%) và tiện ích (2,7%), với danh mục đầu tư bao gồm FPT, HPG, MBB, MWG, KDH. Lợi nhuận trung bình hàng năm của quỹ VESAF đạt 22,5%/năm từ khi thành lập (18/4/2017) cho đến ngày 30/9/2021.

Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hưng Thịnh VinaWealth – (VEOF) là quỹ mở chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của các doanh nghiệp đầu ngành có giá trị vốn hóa lớn và vừa, có lợi thế cạnh tranh khác biệt và tiềm năng tăng trưởng tốt để mang lại lợi nhuận cao hơn tăng trưởng của VN-Index cho nhà đầu tư dài hạn. Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản của VEOF được đầu tư vào các ngành tài chính (24,5%), vật liệu (19,3%), bất động sản (16,7%), tiêu dùng không thiết yếu (12,5%), công nghiệp (8,0%), công nghệ (7,4%), tiêu dùng thiết yếu (4,9%) và Y tế (1,2%), với danh mục đầu tư bao gồm các cổ phiếu bluechip HPG, FPT, MWG, VHM và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của VEOF đạt 13,2%/năm từ khi thành lập (1/7/2014) đến ngày 30/9/2021.

Quỹ Đầu tư Cân bằng Tuệ Sáng VinaCapital – (VIBF) là quỹ mở cân bằng, chủ yếu đầu tư vào trái phiếu chất lượng tín dụng cao và cổ phiếu niêm yết của các công ty có nền tảng vững mạnh và triển vọng lợi nhuận bền vững, giúp nhà đầu tư hưởng lợi từ các cổ phiếu tăng tưởng tốt, đồng thời giảm thiểu rủi ro biến động thị trường nhờ đầu tư chứng khoán có thu nhập cố định. Tính đến 30/9/2021, tổng tài sản được phân bổ khoảng 50% vào cổ phiếu và 50% vào tài sản thu nhập cố định theo chiến lược đầu tư của quỹ. Danh mục cổ phiếu nắm giữ của quỹ chủ yếu thuộc ngành tài chính, bất động sản, vật liệu xây dựng, công nghệ thông tin, với danh mục đầu tư cổ phiếu bao gồm HPG, FPT, MWG và TCB. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VIBF đạt 19,2%/năm từ khi thành lập (14/7/2019) đến ngày 30/9/2021.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth – (VFF) là quỹ mở trái phiếu đầu tư vào trái phiếu của các doanh nghiệp có nền tảng tài chính vững mạnh, ban lãnh đạo nhiều kinh nghiệm và có tầm nhìn dài hạn; giấy tờ có giá và các công cụ đầu tư có thu nhập cố định. Tính đến 30/9/2021, trên 84% tổng tài sản của VFF được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính, tiêu dùng, bất động sản. Trong quý 4/2021, VFF dự kiến sẽ tiếp tục giải ngân vào trái phiếu của các doanh nghiệp thuộc ngành tiêu đùng, tiện ích để nâng tỷ trọng đầu tư vào trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi lên 90% tổng tài sản của quỹ. Hiện tại, danh mục đầu tư của VFF bao gồm trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi phát hành bởi SHBF, MSN, PDR, Home Credit và HDG. Lợi nhuận trung bình hằng năm của quỹ VFF đạt 7,64%/năm từ khi thành lập (8/4/2013) đến ngày 30/9/2021.

Quỹ ETF VinaCapital VN100 là quỹ hoán đổi danh mục bám sát chỉ số tham chiếu VN100 với độ sai lệch thường xuyên duy trì ở mức xấp xỉ 0,4%. Theo thống kê đến ngày 30/9/2021, tổng tài sản của quỹ ETF VinaCapital VN100 được đầu tư vào các lĩnh vực tài chính (39,5%), bất động sản (21,1%), tiêu dùng thiết yếu (10,6%), vật liệu (11,3%), công nghiệp (6,2%), công nghệ (4,3%), tiêu dùng không thiết yếu (4,7%), tiện ích (1,0%), và năng lượng (0,9%) với danh mục đầu tư bao gồm HPG, VIC, TCB, VPB và VHM.

Tri Túc

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên