MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPBank lãi trước thuế hơn 8.100 tỷ đồng trong năm 2017, tăng 65% so với 2016

22-01-2018 - 10:53 AM | Tài chính - ngân hàng

Riêng Fe Credit đóng góp 51% vào tổng lợi nhuận của ngân hàng hợp nhất.

Chia sẻ với chúng tôi, Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính của VPBank bà Lưu Thị Thảo cho biết, tính đến cuối năm 2017 ngân hàng đạt tổng tài sản gần 278 nghìn tỷ, tăng 21% so với đầu năm. Số dư nợ cho vay khách hàng (cho vay khách hàng và trái phiếu doanh nghiệp) tổng cộng hơn 196 nghìn tỷ, tăng 24% so với đầu năm. Huy động vốn khách hàng (huy động tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi) đạt 200 nghìn tỷ đồng, tăng 16%.

Tốc độ tăng trưởng doanh thu năm 2017 là hơn 25.000 tỷ đồng, tăng 48% so với năm 2016. Trong đó tăng trưởng doanh thu từ lãi thuần là 36%; doanh thu về dịch vụ thuần tăng 70%; chi phí dự phòng tăng 51% với tổng cộng hơn 8.000 tỷ.

Sau khi trừ đi dự phòng, lợi nhuận trước thuế của VPBank hợp nhất là 8.100 tỷ, tăng 64% so với năm 2016. Trong đó đóng góp của Fe Credit chiếm khoảng 51%.

Trong những năm gần đây, tăng trưởng của VPBank cao hơn một chút so với bình quân thị trường, trong đó tổng tài sản tăng bình quân 22% trong giai đoạn từ 2012 tới nay.

Riêng về cho vay khách hàng, lãnh đạo VPBank cho biết, dư nợ của Fe Credit chiếm 23% trên tổng tài sản của VPBank hợp nhất. Năm qua, tốc độ tăng trưởng tín dụng của ngân hàng được phép là 20%, của công ty con Fe Credit là 45% và cả nưm ngân hàng đạt tốc độ tăng trưởng 24% - trong mức cho phép.

Tỷ lệ nợ xấu là 2,89% ngân hàng hợp nhất, còn ngân hàng riêng lẻ là 2,33%.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn cuối năm chỉ ở mức 30%, giảm so với tỷ lệ 35% của năm trước và thấp hơn so với thị trường cũng như mục tiêu của NHNN nhờ nguồn vốn huy động dài hạn tốt. Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank cho biết, ngân hàng này đang dẫn đầu nhóm cổ phần về nhận vốn tài trợ với lãi suất ưu đãi từ phía các tổ chức tài chính quốc tế như là IFC…

Còn theo bà Thảo, nhờ kiểm soát tốt chỉ số này nên VPBank có cơ hội để phát triển hơn nữa về tín dụng trong thời gian tới. Còn theo Trong năm 2017, VPBank đã tăng được vốn điều lệ lên mức hơn 15.700 tỷ đồng, qua đó nâng vốn chủ sở hữu lên gần 29.700 tỷ đồng. Hệ số CAR của VPBank ở mức 14,4% và nếu tính theo Basel II thì ở mức 11,8%, tăng đáng kể so với mức 9,4% của năm 2016.

Tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) và lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) đạt tương ứng 27,57%  và 2,54%. Lợi nhuận trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2017 đạt khoảng 41%.

Tùng Lâm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên