MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VRC: LNTT hợp nhất quý 3 tăng đột biến lên 149 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng vốn

01-11-2018 - 16:51 PM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm, LNTT hợp nhất của VRC đạt 228 tỷ đồng, gấp 5,5 lần cùng kỳ.

CTCP Bất động sản và Đầu tư VRC (mã chứng khoán: VRC) vừa công bố BCTC quý 3/2018.

Theo đó, doanh thu và các khoản thu nhập của công ty mẹ đạt 261,54 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 249,82 tỷ đồng, lần lượt tăng 525%% và 595% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Doanh thu và lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng vốn và cổ phần công ty con khi Công ty thực hiện theo nghị quyết đã được ĐHCĐ thường niên 2018 thông qua về việc chuyển nhượng Công ty VRC Sài Gòn, là chủ đầu tư dự án khu dân cư 5ha tại phường Phú Thuận, Quận 7, TP HCM.

Được biết, trong kỳ Công ty tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng từng phần cổ phần công ty con theo tiến độ do hai bên thống nhất và sẽ hoàn tất việc chuyển nhượng 100% công ty con trong năm 2018.

VRC: LNTT hợp nhất quý 3 tăng đột biến lên 149 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng vốn - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh hợp nhất

Theo báo cáo hợp nhất, doanh thu và các khoản thu nhập lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 253,7 tỷ đồng, tăng 458% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận trước thuế đạt 228 tỷ, tăng 551% so với cùng kỳ năm ngoái. Có sự chênh lệch giữa lợi nhuận trước thuế trong báo cáo hợp nhất và báo cáo riêng là do việc hạch toán theo Thông tư 202/2014/TT-BTC, theo đó, Lãi/lỗ chuyển nhượng vốn trên Báo cáo riêng công ty mẹ được ghi nhận theo Phương pháp giá vốn còn trên BTCT hợp nhất, khoản lãi/lỗ khi chuyển nhượng vốn được xác định theo phương pháp tài sản thuần mà trong kỳ giá trị tài sản thuần tại Công ty con tăng lên.

VRC: LNTT hợp nhất quý 3 tăng đột biến lên 149 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng vốn - Ảnh 2.


Tại thời điểm 30/09/2018, tổng tài sản hợp nhất của VRC đạt 1.240 tỷ. Trong đó chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản bao gồm các khoản phải thu 372,9 tỷ, hàng tồn kho 488 tỷ, đầu tư vào công ty con và công ty liên kết là 314 tỷ. Công ty hoàn toàn không sử dụng nợ vay, cuối kỳ vốn chủ sở hữu đạt 913.5 tỷ, chiếm 73,7% tổng nguồn vốn tương ứng với giá trị số sách (BVPS) đạt 16.077 đồng/cổ phần.

Báo cáo tài chính


VRC: LNTT hợp nhất quý 3 tăng đột biến lên 149 tỷ đồng nhờ chuyển nhượng vốn - Ảnh 3.

Thanh Hằng

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên