MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Vua nha đam" dự kiến tăng vốn thêm 100 tỷ đồng, đầu tư làm mỹ phẩm, nước ép và trang trại nuôi tôm

28-03-2023 - 15:16 PM | Doanh nghiệp

"Vua nha đam" dự kiến tăng vốn thêm 100 tỷ đồng, đầu tư làm mỹ phẩm, nước ép và trang trại nuôi tôm

Tổng vốn đầu tư trong 3 năm dự kiến là 438,8 tỷ đồng, trong đó vốn của Công ty dự kiến là 220,8 tỷ đồng, dự kiến giúp tăng doanh số và lợi nhuận gấp đôi so với năm 2022.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ vừa công bố, CTCP Thực phẩm G.C (GCFood, mã: GCF) đặt mục tiêu doanh thu năm 2023 hơn 523 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và lợi nhuận sau thuế gần 27 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

GCF cho biết trong 3 năm 2023 - 2025, GCF sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cốt lõi theo hướng tăng cường công nghệ, mở rộng sản xuất và phát triển vùng các nguyên liệu để tăng quy mô và hiệu quả kinh doanh.

Cụ thể, Công ty sẽ đầu tư công nghệ và phát triển sản phẩm mới của CTCP Thực phẩm Cánh đồng Việt, đầu tư sản phẩm mới hóa mỹ phẩm trên chất liệu nha đam, đầu tư phát triển vùng nguyên liệu nha đam quy mô lớn, đầu tư công nghệ và mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của CTCP Nắng và Gió, đầu tư nhà máy sản xuất nước ép nha đam và trái cây, đầu tư Trang trại nuôi tôm Mũi Dinh.

Tổng vốn đầu tư trong 3 năm dự kiến là 438,8 tỷ đồng, trong đó vốn của Công ty dự kiến là 220,8 tỷ đồng, dự kiến giúp tăng doanh số và lợi nhuận gấp đôi so với năm 2022.

Hiện tại, vốn điều lệ của GCF là 260 tỷ đồng. GCF có kế hoạch năm 2023 sẽ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng. Theo đó, Công ty dự kiến phát hành 10 tỷ đồng cổ phiếu ESOP theo mệnh giá dành cho cán bộ, chuyên viên chủ chốt của Công ty; phát hành 20-30 tỷ đồng cổ phiếu cho các đối tác đóng góp phát triển của Công ty với giá không thấp hơn 12.000 đồng/cp; phát hành 60-70 tỷ đồng cổ phiếu cho các tổ chức tài chính với giá không thấp hơn 15.000 đồng/cp.

Về phân phối lợi nhuận, năm 2022, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 8%. Kế hoạch cổ tức cho năm 2023 là trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 8%.

Để đáp ứng yêu cầu của 1 công ty đại chúng, chuẩn bị niêm yết lên sàn HOSE, HĐQT đề cử bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT độc lập. Đồng thời, cũng sẽ trình miễn nhiệm thành viên BKS là bà Nguyễn Thị Trường San theo nguyện vọng cá nhân và bầu bổ sung 1 thành viên thay thế.

Ngoài ra, tại Đại hội kỳ này, GCF dự trình ĐHĐCĐ sửa đổi điều lệ, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh là buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (trừ việc thực hiện xuất khẩu, phân phối đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật).

Đồng thời, GCF cũng muốn sửa đổi điều lệ về số lượng thành viên HĐQT có thể là 5, 7 hoặc 9 người thành từ 3-11 thành viên.

Huyền Trang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên