MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 426 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 52% kế hoạch đề ra năm 2021

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 426 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 52% kế hoạch đề ra năm 2021

Trong đó riêng quý 2/2021 Xi măng Hà Tiên 1 báo lãi trước thuế gần 300 tỷ đồng.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 2 doanh thu thuần đạt 2.260 tỷ đồng, tăng 11,1% so với quý 2 năm ngoái, trong khi đó chi phí giá vốn tăng 12,7% dẫn đến lợi nhuận gộp đạt hơn 439 tỷ đồng, còn tăng 4,6% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt 19,4%.

Chi phí tài chính trong quý ghi nhận hơn 37,6 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ, chủ yếu là do giảm chi phí lãi vay. Tính đến 30/6/2021 tổng nợ phải trả của công ty giảm 1.000 tỷ đồng so với đầu năm, còn 3.668 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 495 tỷ đồng, xuống còn 1.883 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt gần 299 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 15,4% so với lợi nhuận đạt được quý 2/2021.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 426 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 52% kế hoạch đề ra năm 2021 - Ảnh 1.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu thuần đạt 4.001 tỷ đồng, tăng 6,2% so với nửa đầu năm ngoái và cũng đã hoàn thành gần một nửa kế hoạch doanh thu cả năm. Biên lợi nhuận gộp lại giảm từ 19% xuống còn 17%.

Lợi nhuận trước thuế đạt gần 426 tỷ đồng, hoàn thành trên 52% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 335 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) báo lãi 426 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, hoàn thành 52% kế hoạch đề ra năm 2021 - Ảnh 2.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên