MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng

21-04-2021 - 09:17 AM | Doanh nghiệp

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng

Công nhân công ty Xi măng Hà Tiên 1 nhận lương bình quân hơn 17,6 triệu đồng/tháng trong năm 2021.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán HT1) công bố báo cáo thường niên năm 2020 với nhiều thông tin quan trọng.

Về kết quả kinh doanh, năm 2020 Xi măng Hà Tiên 1 đạt .963 tỷ đồng doanh thu, giảm 9,9% so với năm trước đó và hoàn thành gần 93% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 768 tỷ đồng, hoàn thành trên 92% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế, giảm 16,8% so với cùng kỳ, còn gần 616 tỷ đồng. EPS đạt 1.613 đồng.

Đáng chú ý, trong năm 2020 Xi măng Hà Tiên đã trả hết khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 807 tỷ đồng, dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn xấp xỉ đầu năm với 2.377 tỷ đồng. 

Tiền và tương đương tiền cuối năm còn hơn 1.078 tỷ đồng, trong đó hơn 677 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn tại ngân hàng, hơn 400 tỷ đồng tương đương tiền. Ngoài ra còn gần 14 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn khác.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Về tình hình tiêu thụ, trong năm 2020 sản lượng tiêu thụ của công ty đạt hơn 7,29 triệu tấn, giảm 8,5% so với năm 2019 và hoàn thành 91% kế hoạch năm, trong đó chủ yếu hàng tiêu thụ nội địa. Lượng tiêu thụ clinke đạt 442.546 tấn, tăng 20,9% so với năm 2021 và vượt 7% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ cát đạt 91.229 tấn.

Về công tác tổ chức lao động, tổng lao động bình quân trong năm là 2.446 người với mức lương chi trả bình quân 17,61 triệu đồng/người/tháng, tăng 7,77% so với năm 2019.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng - Ảnh 2.

Kế hoạch kinh doanh năm 2021, Xi măng Hà Tiên đặt mục tiêu đạt 8.079 tỷ đồng doanh thu và thu nhập khác, tăng nhẹ 1,3% so với thực hiện năm 2020. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng 6,27% lên mức 815 tỷ đồng.

Về kế hoạch tiêu thụ, Xi măng Hà Tiên 1 đặt mục tiêu tiêu thụ, gia công tổng cộng 6,97 triệu tấn xi măng. Sản lượng clinke ước đạt 540.000 tấn và lượng cát tiêu thụ 81.000 tấn.

Xi măng Hà Tiên 1 (HT1): Kế hoạch lãi trước thuế 815 tỷ đồng trong năm 2021, lương công nhân bình quân 17,6 triệu đồng/tháng - Ảnh 3.

Nguyên Phương

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên