MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Xuất nhập khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 120 tỷ USD trong 5 tháng

Thặng dư thương mại của nhóm doanh nghiệp FDI trong 5 tháng đầu năm 2018 cũng lên đến 12,53 tỷ USD...

Với mức thặng dư thương mại cao, các doanh nghiệp FDI vẫn cho thấy vai trò chủ lực giúp cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam dương trong 5 tháng đầu năm 2018.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính từ đầu năm đến hết tháng 5 năm 2018, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 185,99 tỷ USD, tăng 13,9% (tương ứng tăng 22,69 tỷ USD về mặt số tuyệt đối) so với năm 2017.

Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu của cả nước đạt 94,33 tỷ USD, tăng 17,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 91,66 tỷ USD, tăng 10,5%.

Với kết quả này, cán cân thương mại hàng hóa (xuất khẩu-nhập khẩu) của Việt Nam từ đầu năm đến tháng 5 năm 2018 đạt 2,67 tỷ USD.

Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 182,79 tỷ USD, thấp hơn 3,2 tỷ USD so với số liệu của Tổng cục Hải quan.

Tuy nhiên, thặng dư thương mại theo ước tính của Tổng cục Thống kê lại cao hơn số liệu của Tổng cục Hải quan, đạt 3,39 tỷ USD trong 5 tháng.

Thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 5/2018 (từ 16/5 đến 31/5/2018) đạt 21,88 tỷ USD, tăng mạnh 15,6% (tương ứng tăng 2,95 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 5/2018.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa đảo chiều có mức thặng dư 0,34 tỷ USD trong nửa cuối tháng 5/2018, sau khi thâm hụt trong nửa đầu tháng 5/2018.

Xuất nhập khẩu khối doanh nghiệp FDI đạt 120 tỷ USD trong 5 tháng - Ảnh 1.

Đáng chú ý, trong nửa cuối tháng 5 năm 2018, nhóm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 13,68 tỷ USD, tăng 16,3%, tương ứng tăng 1,93 tỷ USD so với kết quả xuất nhập khẩu các doanh nghiệp này trong nửa đầu tháng 5/2018.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm, các doanh nghiệp FDI xuất nhập khẩu hàng hóa trị giá lên đến 120,15 tỷ USD, tăng 13%, tương ứng tăng 13,84 tỷ USD so với năm 2017.

Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, cán cân thương mại hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong nửa cuối tháng 5/2018 có thặng dư 1,49 tỷ USD, nâng mức thặng dư cán cân thương mại của nhóm các doanh nghiệp FDI này trong 5 tháng đầu năm lên 12,53 tỷ USD.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

Trở lên trên