MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng

19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng

5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2022, cả nước có 13,4 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 125.753 tỷ đồng.

Mặc dù số doanh nghiệp đăng ký thành lập trong tháng 5/2022 giảm 10,9% so với tháng 4/2022, tuy nhiên, vẫn tiếp tục giữ được đà tăng so với cùng kỳ năm trước.

So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 5 tăng 15,2% về số doanh nghiệp và giảm 16,5% về vốn đăng ký.

Trong tháng 5, cả nước có 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 26% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Về số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 5/2022, cả nước có 10.489 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, có 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 7,9% so với tháng trước và tăng 46% so với cùng kỳ năm 2021; có 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 11,3% và giảm 1,1%; có 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%.

19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động mỗi tháng - Ảnh 1.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.

Riêng số doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 62.961 doanh nghiệp, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2021. Số vốn đăng ký mới trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 761.035 tỷ đồng, giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 5 tháng đầu năm 2022 là 2.445.382 tỷ đồng (tăng 39,5% so với cùng kỳ năm 2021). Trong đó, số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới là 761.035 tỷ đồng (giảm 2,2% so với cùng kỳ năm 2021). Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1.684.347 tỷ đồng (tăng 72,7% so với cùng kỳ).

Vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022 đạt 12,1 tỷ đồng, giảm 13,4% so với cùng kỳ năm 2021.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 5 tháng đầu năm 2022 là 437.689 lao động, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong 5 tháng đầu năm 2022 là 71,8 nghìn doanh nghiệp (tăng 20% so với cùng kỳ), bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Theo Hoàng Hà

Biz Live

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên