MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

2 nhà đầu tư cá nhân đặt mua 16,25 triệu cổ phần EVN Finance mà EVN bán đấu giá

Theo tính toán của chúng tôi, để mua 16,25 triệu cổ phần nói trên, 2 nhà đầu tư cá nhân sẽ phải chi ra ít nhất ~220 tỷ đồng.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Điện lực Việt Nam  (EVN)

Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Tài chính cổ phần Điện lực

Vốn điều lệ: 2.500.000.000.000 đồng.

Số lượng cổ phần EVN đăng ký thoái vốn là 18.750.000 cổ phần (187,5 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 7,5% vốn điều lệ tại EVN Finance với mức giá khởi điểm 13.480 đồng/cổ phần.

Sau thời gian đăng ký thì chỉ có 2 nhà đầu tư cá nhân đăng ký mua 16,25 triệu cổ phần, không có tổ chức nào tham gia. Như vậy, các nhà đầu tư không đặt mua hết cổ phần EVN muốn bán. Tỷ lệ đăng ký mua đạt hơn 86%.

Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 23/08/2019.

Theo tính toán của chúng tôi, để mua 16,25 triệu cổ phần nói trên, 2 nhà đầu tư cá nhân sẽ phải chi ra ít nhất ~220 tỷ đồng.


Phương Chi

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên