MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách ra sao trong 9 tháng năm 2023?

5 thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách ra sao trong 9 tháng năm 2023?

Số thu ngân sách của Hà Nội trong 9 tháng tăng khá mạnh so với cùng kỳ năm 2022.

5 thành phố trực thuộc Trung ương thu ngân sách ra sao trong 9 tháng năm 2023? - Ảnh 1.

TP. Hà Nội

Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng năm 2023 ước thực hiện 305.300 tỷ đồng, đạt 86,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: Thu nội địa 285.100 tỷ đồng, đạt 88,1% và tăng 27,4%; thu từ dầu thô 2.900 tỷ đồng, đạt 136,6% và tăng 28,1%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 17.300 tỷ đồng, đạt 64% và giảm 8,8%.

Một số lĩnh vực thu chủ yếu trong thu nội địa 9 tháng năm 2023: Thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước thực hiện 56.100 tỷ đồng, đạt 95,2% dự toán năm và tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 19.600 tỷ đồng, đạt 82,6% và tăng 21,6%; khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước 57.800 tỷ đồng, đạt 77,9% và tăng 16,1%; thuế thu nhập cá nhân 30.300 tỷ đồng, đạt 78,7% và tăng 1,9%; thu tiền sử dụng đất 7.100 tỷ đồng, đạt 41,7% và giảm 24,3%; thu lệ phí trước bạ 4.700 tỷ đồng, đạt 56,2% và giảm 23,7%; thu phí và lệ phí 14.400 tỷ đồng, đạt 82,1% và tăng 8,2%.

TP. Hải Phòng

Theo Cục thống kê Hải Phòng, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố 9 tháng năm 2023 ước đạt 66.713,1 tỷ đồng, đạt 57,29% Dự toán Hội đồng nhân nhân thành phố giao và bằng 84,74% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó: thu nội địa đạt 22.866,8 tỷ đồng, đạt 53,8% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao và bằng 85,53% so với cùng kỳ năm trước; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 42.246,1 tỷ đồng, đạt 60,44% Dự toán Hội đồng nhân dân thành phố và bằng 83,49% so với cùng kỳ năm trước.

TP. Đà Nẵng

Theo Cục thống kê Đà Nẵng, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sơ bộ đến 20/09/2023 đạt 14.390 tỷ đồng, giảm 21,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 3.890 tỷ đồng, thu ngân sách địa phương đạt 10.499 tỷ đồng. Với tỷ trọng chiếm gần 87% trong tổng thu ngân sách trên địa bàn, hoạt động thu nội địa gần như giữ vai trò quyết định đến mọi hoạt động chi ngân sách.
Tính chung 9 tháng năm 2023, thu nội địa đạt 12.329 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các khoản thu chiếm tỷ trọng lớn nhưng có mức giảm khá sâu so với cùng kỳ phải kể đến: thu về nhà đất (-24,4%); thu từ công, thương nghiệp ngoài quốc doanh (-12,7%).

Tình hình xuất, nhập khẩu hàng hoá sụt giảm đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thu cân đối xuất, nhập 27 khẩu trên địa bàn, tính đến ngày 20/9/2023 khoản thu này mới chỉ đạt 1.712 tỷ đồng, bằng 45% so với cùng kỳ (giảm 2.082 tỷ đồng); các khoản thu khác đạt 341 tỷ đồng, tăng 63,6% so với cùng kỳ năm 2022 và chủ yếu tập trung ở khoản tạm thu ngân sách.

TP. Cần Thơ

9 tháng qua, kinh tế của Cần Thơ tiếp tục đà tăng trưởng; sản xuất, kinh doanh tiếp tục phục hồi và ước tính sơ bộ, tổng thu ngân sách trên địa bàn đã đạt hơn 10.500 tỷ đồng.

TP. HCM

Ước tính sơ bộ, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 326.193 tỷ đồng, đạt 69,45% dự toán năm và bằng 93,65% so cùng kỳ.
(Thông tin chi tiết các khoản thu của TP. HCM và Cần Thơ chưa có báo cáo cụ thể, sẽ được cập nhật bổ sung).

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên