MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

6 nhân viên Eximbank đã vi phạm ra sao để sếp chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng?

13-09-2018 - 09:46 AM | Tài chính - ngân hàng

6 nhân viên Eximbank đã vi phạm ra sao để sếp chiếm đoạt hơn 264 tỷ đồng?

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Ngọc Thủy cùng 5 đồng phạm nguyên là nhân viên Eximbank chi nhánh TP.HCM về tội Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Theo cáo trạng, từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng, nguyên Phó giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank CN TP.HCM giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê (cô ruột vợ Hưng); lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của Eximbank CN TP.HCM liên quan đến các tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.

Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank CN TP.HCM.

Bằng thủ đoạn này, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank CN TP.HCM tổng cộng 264.033.537.533 đồng liên quan đến 13 sổ tiết kiệm: 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Hành vi phạm tội của Hồ Ngọc Thủy:

Thủy được xác định Vi phạm trình tự thủ tục lập giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm.

Ngày 15/5/2014 và ngày 06/10/2014, Lê Nguyễn Hưng chỉ đạo Hồ Ngọc Thủy lập Giấy ủy quyền số 8630 và số 8839 có nội dung: bà Chu Thị Bình ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Phong được rút tiền trong 06 tài khoản tiết kiệm và bà Nguyễn Thị Hồng Lê được rút tiền trong 25 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Eximbank CN TP.HCM.

Kết quả giám định xác định chữ ký trên giấy ủy quyền là do bà Bình ký. Tuy nhiên, Hồ Ngọc Thủy đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Eximbank về trình tự thủ tục lập giấy ủy quyền như: Tiến hành lập giấy ủy quyền nhưng không có mặt bà Chu Thị Bình, bà Nguyễn Thị Hồng Lê, không có giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực) của cả bà Bình và bà Lê; không có các sổ tiết kiệm bản chính của bà Chu Thị Bình như trong nội dung ủy quyền. Ông Nguyễn Đăng Phong không được biết nội dung ủy quyền. Từ hai giấy ủy quyền này tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Kết luận giám định số 3500/C54-P5 ngày 27/7/2017 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an xác định chữ ký “Lê” trên giấy ủy quyền ngày 06/10/2014 là do Lê Nguyễn Hưng ký.

Thủy còn Vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng từ cho khách hàng rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm.

Từ năm 2014 đến năm 2016, Hồ Ngọc Thủy là giao dịch viên đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng từ cho khách hàng rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm.

Cơ quan điều tra xác định, Hồ Ngọc Thủy đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 239.710.337.533 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Ngọc Trâm:

Năm 2016, Nguyễn Thị Ngọc Trâm là giao dịch viên đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng cho khách hàng rút tiền như: Khách hàng không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm, không có bản chính sổ tiết kiệm, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng, không có mặt khách hàng, khách hàng không ký chứng từ trước mặt nhân viên nhưng tin tưởng Lê Nguyễn Hưng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã soạn 2 lệnh chi để tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tổng cộng 15.397.200.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM trong các tài khoản tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và Chu Thị Bình.

Như vậy, Nguyễn Thị Ngọc Trâm đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 15.397.200.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Hành vi phạm tội của Trần Nguyễn Xuân Lan:

Năm 2016, Trần Nguyễn Xuân Lan là giao dịch viên đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng cho khách hàng rút tiền như: khách hàng không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm, không có bản chính sổ tiết kiệm, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng, không có mặt khách hàng, khách hàng không ký chứng từ trước mặt nhân viên nhưng tin tưởng Lê Nguyễn Hưng, Trần Nguyễn Xuân Lan đã thực hiện lệnh chi để tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tổng cộng 8.926.000.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM trong tài khoản tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.

Như vậy, Trần Nguyễn Xuân Lan đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 8.926.000.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Thi:

Thi đã vi phạm trình tự thủ tục lập giấy ủy quyền rút tiền tiết kiệm. Cụ thể năm 2014, Nguyễn Thị Thi là kiểm soát viên của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM. Ngày 15/5/2014 và ngày 06/10/2014, Lê Nguyễn Hưng yêu cầu Hồ Ngọc Thủy lập Giấy ủy quyền số 8630 và số 8839 có nội dung: bà Chu Thị Bình ủy quyền cho ông Nguyễn Đăng Phong được rút tiền trong 06 tài khoản tiết kiệm và bà Nguyễn Thị Hồng Lê được rút tiền trong 25 tài khoản tiết kiệm của bà Chu Thị Bình tại Eximbank CN TP.HCM.

Kết quả giám định xác định chữ ký trên giấy ủy quyền là do bà Bình ký. Tuy nhiên, khi Hồ Ngọc Thủy trình hồ sơ, Nguyễn Thị Thi đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Eximbank về trình tự thủ tục lập giấy ủy quyền như: ký xác nhận mục “kiểm soát” trên giấy ủy quyền nhưng không có mặt bà Chu Thị Bình, bà Nguyễn Thị Hồng Lê, không có giấy tờ tùy thân (giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực) của cả bà Bình và bà Lê; không có các sổ tiết kiệm bản chính của bà Chu Thị Bình như trong nội dung ủy quyền. Ông Nguyễn Đăng Phong không được biết nội dung ủy quyền.

Từ hai giấy ủy quyền này tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trong cho ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Thi còn được xác định Vi phạm quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng từ cho khách hàng rút tiền trong các tài khoản tiết kiệm.

Như vậy, Nguyễn Thị Thi đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng sử dụng giấy ủy quyền giả mạo chiếm đoạt tài sản của Eximbank CN TP.HCM và Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt 8.926.000.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Hành vi phạm tội của Cao Lan Phương:

Năm 2016, Cao Lan Phương là Phó trưởng phòng Giao dịch khách hàng cá nhân đã thực hiện không đúng các quy định của ngân hàng Nhà nước và ngân hàng Eximbank trong việc lập chứng cho khách hàng rút tiền như: khách hàng không yêu cầu rút tiền trong sổ tiết kiệm, không có bản chính sổ tiết kiệm, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng, không có mặt khách hàng, khách hàng không ký chứng từ trước mặt nhân viên nhưng vì tin tưởng Lê Nguyễn Hưng, Cao Lan Phương vẫn ký duyệt mục “kiểm soát” để thực hiện việc rút tiền từ sổ tiết kiệm.

Như vậy, Cao Lan Phương đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 5.353.200.000 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Hành vi phạm tội của Lương Quốc Anh:

Năm 2015, Lương Quốc Anh là thủ quỹ chi tiền, còn gọi là thủ quỹ tay 2 đã thực hiện không đúng các quy định ngân hàng Eximbank trong việc chi quỹ tiền mặt như: Khách hàng không đến quầy nhận tiền, không có giấy tờ tùy thân của khách hàng nhận tiền trong lệnh chi, không chứng kiến khách hàng ký tên vào bảng kê chi, không giao tiền trực tiếp cho khách hàng. Lương Quốc Anh được xác định đã thiếu trách nhiệm dẫn đến việc Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt là 3.060.365.400 đồng của ngân hàng Eximbank CN TP.HCM.

Đối với Lê Nguyễn Hưng, do Hưng bỏ trốn, Cơ quan CSĐT đã truy nã, xử lý sau.

Theo Huyền Trâm

BizLive

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên