MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

7 yếu tố khiến vốn đầu tư công tăng 18,1% trong Quý I

Khối lượng thực hiện đầu tư công quý I/2023 đạt trên 91,5 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ này đã góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế 3 tháng đầu năm.

Vốn đầu tư công thực hiện tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước

Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), vốn từ ngân sách nhà nước (đầu tư công) thực hiện quý I/2023 ước đạt trên 91,5 nghìn tỷ đồng, bằng 13,4% kế hoạch năm và tăng 18,1% cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, cùng kỳ năm 2022 vốn đầu tư công thực hiện đạt 77,5 nghìn tỷ đồng, bằng 12,9% kế hoạch năm, tăng 12,3%.

7 yếu tố khiến vốn đầu tư công tăng 18,1% trong Quý I - Ảnh 1.

Vốn từ ngân sách nhà nước (đầu tư công) thực hiện quý I/2023 ước đạt trên 91,5 nghìn tỷ, bằng 13,4% kế hoạch năm và tăng 18,1% cùng kỳ năm trước

Bà Nguyễn Thị Hương - Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá: Khối lượng thực hiện đầu tư công quý I/2023 đạt trên 91,5 nghìn tỷ đồng là rất lớn, thể hiện rõ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự quyết tâm của các bộ ngành và địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình ngay từ các tháng đầu năm nhằm tăng sức cầu của nền kinh tế, lan tỏa tới các khu vực kinh tế khác.

Cũng theo đại diện Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 đạt 3,32%, thấp hơn nhiều kịch bản quý I/2023 tăng 5,6% đưa ra tại nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ.

Trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, tình hình sản xuất kinh doanh trong nước có xu hướng chậm lại do tác động tiêu cực của các yếu tố lạm phát trên thế giới tăng cao... thì việc đẩy mạnh thực hiện vốn đầu tư công ngay từ những tháng đầu năm chính là điểm sáng, là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quý I và những quý còn lại của năm 2023.

7 yếu tố khiến vốn đầu tư công tăng 18,1% trong Quý I - Ảnh 2.

Vốn thực hiện đầu tư công 3 tháng đầu năm khởi sắc nhờ vào 7 yếu tố chính

Đầu tư công thực hiện khởi sắc nhờ 7 yếu tố

Cũng theo bà Nguyễn Thị Hương, đầu tư công 3 tháng đầu năm khởi sắc nhờ vào 7 yếu tố chính, bao gồm: Thứ nhất , năm 2023 là năm có kế hoạch vốn đầu tư công rất lớn bao gồm cả vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Nhiều dự án trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã cơ bản hoàn thành thủ tục, đến thời điểm này sẽ tập trung triển khai thực hiện. Nhiều dự án khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cũng đã xong vấn đề về thủ tục, quy trình đã tạo thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư công năm nay sẽ tích cực hơn các năm trước.

Thứ hai , các bộ ngành và địa phương đã chủ động, tích cực tập trung triển khai phân giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 kịp thời, đáp ứng được yêu cầu dự án có thể thực hiện và giải ngân ngay từ các tháng đầu năm 2023, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Thứ ba , nhiều bộ ngành và địa phương đã giao từng đầu việc cụ thể cho mỗi sở, ban, ngành, chủ đầu tư, ban quản lý dự án chịu trách nhiệm tiến độ cam kết, từ đó đã thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân đầu tư công từ sớm, từ xa.

Thứ tư , một số người đứng đầu các bộ ngành, chủ tịch UBND các cấp địa phương đã chủ động tập trung chỉ đạo xử lý các vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư công; kịp thời xử lý các vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia.

Thứ năm , nhiều chủ đầu tư, ban quản lý dự án đã có ý thức tập trung triển khai thực hiện ngay các dự án/công trình được giao kế hoạch vốn năm 2023, đặc biệt là các dự án chuyển tiếp, các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Thứ sáu , Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các bộ ngành và địa phương triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án ngay từ các tháng đầu năm. Ngày 21/2/2023 Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đôn đốc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp đó, ngày 14/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 235/QĐ-TTg thành lập 5 tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân nguồn vốn đầu tư công tai các bộ ngành và địa phương.

Thứ bảy , mới nhất, ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

7 yếu tố khiến vốn đầu tư công tăng 18,1% trong Quý I - Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - Tổ trưởng Tổ công tác số 4 của Thủ tướng Chính phủ vừa kiểm tra tình hình giải ngân vốn đầu tư công tại 4 địa phương: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hoá

Để đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng cuối năm

Mặc dù đã đạt được kết quả tích cực, tuy nhiên số lượng vốn đầu tư công phải thực hiện trong năm 2023 là rất lớn. Theo đó, để phấn đấu thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt cao nhất, tạo động lực đóng góp tăng trưởng kinh tế, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, nhà nước và các bộ, ngành địa phương cần tập trung vào các giải pháp cụ thể.

Theo đó, nhà nước cần tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh toàn bộ hoạt động dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án, hoàn thành, quyết toán bàn giao đưa vào sử dụng, ở các lĩnh vực gồm đất đai, bảo vệ môi trường, đấu thầu, xây dựng, tài nguyên và khoáng sản,... vì một khâu chậm sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ dự án, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư, làm giảm động lực tăng trưởng.

Các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố cần bám sát, đánh giá đúng tình hình, chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị dự án; Chủ động, linh hoạt trong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện dự án, chuẩn bị tốt mặt bằng sạch cho thi công. Nếu vượt quá thẩm quyền thì cần tổng hợp, báo cáo ngay cho cấp có thẩm quyền để kịp xem xét, giải quyết sớm.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, đề cao trách nhiệm, nêu gương người đứng đầu. Có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gậy khó khăn, cản trợ, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tăng cường phối hợp giữa các bộ, cơ quan trung ương , địa phương, đơn vị, bảo đảm hiệu quả, không để vướng mắc kéo dài không giải quyết, gây ách tắc, lãng phí nguồn lực vốn.

Bộ ngành và địa phương chỉ đạo quyết liệt các chủ đầu tư tập trung triển khai ngay việc thực hiện các dự án đã được giao kế hoạch vốn, đẩy nhanh việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, công trình chuyển tiếp. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các dự án quan trọng, cấp thiết đang đầu tư dở dang; các dự án công trình có khả năng hoàn thành trong năm 2023.

Thực hiện điều hoà vốn giữa Chương trình phục hồi kinh tế-xã hội và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đảm bảo thực hiện hết toàn bộ số vốn của Chương trình phục hồi phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2023 theo Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần thực hiện các biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án đầu tư công. Cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây dựng theo tháng đảm bảo đúng quy định của Luật Xây dựng là cơ sở điều chỉnh gói thầu, tổng mức đầu tư của dự án, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý các thủ tục về đầu tư công.


Theo Nguyễn Hoà

Công Thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên