MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

86 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin: HAG, FRT, HVN cùng hàng loạt cổ phiếu “hot” góp mặt

86 mã chứng khoán bị HoSE cắt margin: HAG, FRT, HVN cùng hàng loạt cổ phiếu “hot” góp mặt

Các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là: Lỗ kiểm toán; BCTC có ý kiến của đơn vị kiểm toán; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/; thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa cập nhật danh sách cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin), trong đó cổ phiếu SBV bị thêm mới với nguyên nhân do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm thuế.

Hiện tại, tính đến ngày 8/5, tổng số lượng cổ phiếu không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ lên đến 86 mã gồm nhiều cái tên "hot" HAG, HNG, FRT, HBC, POM, TDH, HVN, DXS, VTP… Các lý do chính dẫn đến tình trạng trên chủ yếu là: Lỗ kiểm toán bán niên 2023; BCTC bán niên 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; lỗ kiểm toán năm 2023; BCTC kiểm toán năm 2023 có ý kiến của đơn vị kiểm toán; chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo/kiểm soát/hạn chế giao dịch/đình chỉ giao dịch/; thời gian niêm yết dưới 6 tháng,...

Một số cổ phiếu như C32, DQC, DRH, DTL, FCN, FIT,... bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm. Số còn lại, nguyên nhân bị cắt margin là do BCTC hợp nhất năm 2023 có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán.

Công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế như VNL; DMC cũng dẫn đến việc cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ.

Một số quỹ đầu tư đại chúng Quỹ đầu tư đại chúng có tối thiểu một tháng có giá trị tài sản ròng (NAV) tính trên một đơn vị chứng chỉ quỹ nhỏ hơn mệnh giá căn cứ trên báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng hàng tháng xét trong 3 tháng liên tiếp: FUEIP100, FURKIV30, FUEMAVND, FUECV50...

Screen Shot 2024-05-11 at 08.58.09.png

Bôi vàng là các cổ phiếu bị cắt margin vì nhiều hơn 1 lý do


Bắc Kiên

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên