MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng

Trong 4 tháng đầu năm 2024, các KCN Bắc Ninh thu hút đầu tư được 997,1 triệu USD vốn đầu tư FDI và hơn 3.601 tỉ đồng vốn trong nước.

Theo Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh, từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 45 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 488 triệu USD; cấp điều chỉnh vốn cho 44 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 409,1 triệu USD. Đồng thời chấm dứt hoạt động 12 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 18,68 triệu USD. Riêng tháng 4, Ban Quản lý các KCN cấp mới đăng ký đầu tư cho 12 dự án và cấp điều chỉnh vốn cho 13 dự án, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh là hơn 142,7 triệu USD.

Về thu hút vốn đầu tư trong nước, Ban Quản lý các KCN cấp mới đăng ký đầu tư cho 15 dự án; cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu cho 29 lượt dự án thứ cấp, tổng đăng ký đầu tư cấp mới và sau điều chỉnh đạt 3601 tỉ đồng (riêng trong tháng 4 đạt hơn 1.517,6 tỉ đồng.

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng- Ảnh 1.

Công nhân làm việc tại khu công nghiệp Bắc Ninh

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, trong 04 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh Bắc Ninh có 436 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 28,99%; 1.092 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25,09%; 167 doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể tự nguyện; 111 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động…

Luỹ kế đến nay, Bắc Ninh có 23.165 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký hơn 403.945 tỷ đồng. Trong đó, 18.423 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 367.104 tỷ đồng; vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp là 19,93 tỷ đồng.

Bắc Ninh thu hút gần 1 tỷ USD vốn đầu tư FDI trong 4 tháng- Ảnh 2.

Toản cảnh khu công nghiệp

Ngoài ra, có 1.967 doanh nghiệp đang tạm ngừng hoạt động với tổng số vốn điều lệ hơn 15.627 tỷ đồng; 2.775 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ kinh doanh với tổng số vốn điều lệ hơn 21.213 tỷ đồng.

Về thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo đề nghị của cơ quan Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh đang thực hiện quy trình yêu cầu báo cáo, xử lý vi phạm, thu hồi đối với 603 doanh nghiệp.

Theo Tiến Dũng

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên