MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

Bãi bỏ ngay các quy định xuất trình Sổ hộ khẩu

16-09-2022 - 10:47 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bãi bỏ ngay các quy định xuất trình Sổ hộ khẩu

Nội dung này được Chính phủ yêu cầu thực hiện tại Nghị quyết số 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022.

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 121/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2022. Theo đó, về mục tiêu triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06), Chính phủ giao các cơ quan, ban ngành thực hiện một số nội dung đáng chú ý dưới đây:

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý, xác định vấn đề vướng mắc phải sửa đổi và kiến nghị phương án, lộ trình sửa đổi đáp ứng lộ trình đề ra của Đề án 06, Luật Cư trú và bỏ Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, gửi kết quả cho Bộ Công an trước ngày 20/9/2022.

Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp thống giải pháp sửa đổi văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, đề xuất xây dựng một Nghị định sửa nhiều Nghị định theo trình tự, thủ tục rút gọn để giải quyết các vấn đề về bỏ Sổ hộ khẩu từ ngày 01/01/2023; hoàn thành trong tháng 12/2022.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh rà soát, điều chỉnh, bãi bỏ các quy định yêu cầu xuất trình Sổ hộ khẩu để sử dụng Căn cước, định danh điện tử, dữ liệu dân cư khi thực hiện các giao dịch, thủ tục hành chính cho công dân.

Bảo đảm điều kiện về an toàn thông tin phục vụ kết nối, sử dụng dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thay cho yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, hoàn thành trong tháng 10/2022.

Các Bộ, cơ quan: Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Văn phòng Chính phủ khẩn trương phối hợp với Bộ Công an tích hợp, kết nối các phần mềm nghiệp vụ với phần mềm dịch vụ công liên thông phục vụ triển khai thí điểm; hoàn thành trước ngày 15 tháng 9 năm 2022.

Nhã Mi

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên