MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán DAP 2 Vinachem, ANV lãi lớn quý 3

22-10-2016 - 07:10 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, ANV đạt gần 16,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Nam Việt (mã CK: ANV) công bố BCTC quý 3/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt 726,4 tỷ đồng tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên giá vốn hàng bán cũng tăng cao nên lợi nhuận gộp đạt hơn 100 tỷ đồng giảm 15% so với quý 3/2015.

Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính đạt hơn 4 tỷ đồng giảm hơn một nửa so với cùng kỳ do giảm lãi chênh lệch tỷ giá, tuy nhiên chi phí lãi vay cũng giảm mạnh giúp chi phí của hoạt động tài chính chỉ còn 17,7 tỷ đồng giảm gần một nửa so với quý 3/2015.

Đáng chú ý trong kỳ ANV ghi nhận tới 113,6 tỷ đồng lãi từ hoạt động liên doanh liên kết, được biết đây là khoản lãi thu được từ hoạt động chuyển nhượng 60,75 triệu cổ phiếu của CTCP DAP – số 2 Vinachem.

Sau khi trừ các khoản chi phí ANV lãi ròng 123,77 tỷ đồng cao gấp nhiều lần khoản lãi 9,5 tỷ đồng cùng kỳ 2015.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, ANV đạt 2067,6 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 14% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ đạt gần 16,8 tỷ đồng giảm 43% so với cùng kỳ năm ngoái. Năm 2016, ANV đặt mục tiêu doanh thu 2.612 tỷ đồng và 42 tỷ đồng LNST.

Tính đến 30/9/2016, ANV có 1.730 tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong đó hàng tồn kho chiếm tới 67,6% ở mức 1.168,7 tỷ đồng.

Tú Anh

HSX

Trở lên trên