MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bán vốn cổ phần, Nhà nước thu về hơn 36.000 tỷ đồng

Theo Kiểm toán Nhà nước cho biết, 6 năm qua từ 2011 đến 2015, cả nước đã cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp Nhà nước, số vốn thu về đạt 36.537 tỷ đồng.

Đây là kết quả kiểm toán chuyên đề việc thực hiện Đề án “Tái cơ cấu Doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011-2015” do Kiểm toán Nhà nước thực hiện.

Cụ thể, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã cổ phần hóa được 499 doanh nghiệp, đạt 96% kế hoạch (499/518 doanh nghiệp); số vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo giá trị sổ sách đã được thoái 26.222 tỷ đồng, thu về 36.537 tỷ đồng, bằng 1,4 lần giá trị sổ sách; phần lớn các doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa đều có lãi, góp phần tăng thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và cải thiện thu nhập của người lao động.


Ảnh minh hoạ.

Ảnh minh hoạ.

Tính ra, số vốn nhà nước theo giá trị sổ sách ở mỗi doanh nghiệp khi cổ phần hóa chỉ tương đương 52,5 tỷ đồng. Nhưng khi bán vốn ra thị trường đã thu về được 73,2 tỷ đồng/doanh nghiệp, tức là giá trị vốn doanh nghiệp tăng được 21 tỷ đồng sau cổ phần hóa.

Được biết, năm 2016, đã có 56 doanh nghiệp nhà nước được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Con số này là rất thấp so với trung bình 118 doanh nghiệp được cổ phần hóa mỗi năm trong giai đoạn 2011-2015.

Chính phủ đánh giá tình hình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, thoái vốn còn chậm. 6 tháng đầu năm 2017 mới cổ phần hóa 20 doanh nghiệp và xây dựng phương án cổ phần hóa 21 doanh nghiệp, mới thoái vốn 11.600 tỷ đồng trong khi kế hoạch đề ra là 60.000 tỷ đồng.

Theo Hải Châu

Công an nhân dân

Trở lên trên