MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiến đất, được hoán đổi đất nông nghiệp thành đất ở

24-03-2015 - 00:04 AM | Bất động sản

Đó là ý kiến chỉ đạo mới đây của UBND TP.HCM theo đề nghị của Sở Tài chính.

Theo đó, trường hợp hộ gia đình, cá nhân hiến đất ở hợp pháp (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước) để xây dựng cơ sở hạ tầng thuộc đề án xây dựng nông thôn mới, sau đó nếu có nguyện vọng được chuyển mục đích đất nông nghiệp trong cùng khu (thửa) đất thành đất ở, thì Nhà nước thực hiện việc hoán đổi diện tích đất ở tương ứng với phần diện tích đất ở đã hiến; nếu có phần diện tích đất ở chuyển mục đích lớn hơn diện tích đất ở đã hiến thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Còn trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân được ghi nợ trong thời hạn quy định và chưa nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất ở đã hiến để xây dựng nông thôn mới, thì hộ gia đình, cá nhân được bảo lưu số tiền sử dụng đất được ghi nợ tương ứng với phần diện tích đất ở đã hiến khi có nguyện vọng được chuyển mục đích đất nông nghiệp trong cùng khu (thửa) đất thành đất ở; nếu có phần diện tích đất ở chuyển mục đích lớn hơn diện tích đất ở đã hiến thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

UBND các huyện có trách nhiệm lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho người dân theo quy định.

Theo MAI HOA

PV

Tuổi Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên