MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biến động lớn Bộ Công Thương, giảm nhiều cục trưởng, vụ trưởng

Một đại diện của Bộ Công Thương xác nhận Bộ này đang có kế hoạch sắp xếp, thu hẹp các vụ, cục, viện để giảm sự cồng kềnh của bộ máy.

Theo đó, Bộ Công Thương dự kiến giảm từ 35 đầu mối xuống còn 28 đầu mối bằng cách sáp nhập nhiều vụ, cục, viện vào với nhau. Số đơn vị sau khi sắp xếp lại giảm 7 đơn vị so với hiện tại.


Trụ sở Bộ Công Thương

Trụ sở Bộ Công Thương

Cụ thể, Tổng cục Năng lượng dự kiến tách thành một cục và 2 vụ; Còn Vụ Thị trường thương mại Miền núi nhập vào Vụ Thị trường trong nước; Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ công nghiệp nặng nhập thành Cục Công nghiệp.

Ngoài ra, Vụ tài chính tan ra tách một phần về Vụ Kế hoạch, một phần về Vụ Đổi mới phát triển doanh nghiệp; Vụ phát triển nguồn nhân lực (trước đây tách ra từ Vụ tổ chức ), nay nhập lại về Vụ tổ chức cán bộ; Vụ thi đua khen thưởng và Cục Công tác phía nam ( trước kia là văn phòng đại diện Bộ Công Thương tại TP. Hồ Chí Minh) nhập về thuộc Văn phòng Bộ Công Thương…

Ngoài ra, 2 viện nghiên cứu là Viện Nghiên cứu Thương mại và Viện Nghiên cứu chiến lược chính sách công nghiệp nhập thành một Viện.

Bên cạnh việc giảm các đầu mối, Bộ Công Thương cũng dự kiến thành lập thêm Cục Phòng vệ thương mại cho phù hợp xu thế hội nhập; nâng cấp Cục Quản lý thị trường thành Tổng cục Quản lý thị trường.

Bộ Công Thương cũng tính đổi tên hàng loạt cục khác. Chẳng hạn,Cục Điều tiết điện lực đổi tên thành Cơ quan Điều tiết điện lực quốc gia. Cục Quản lý cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đổi tên từ Cục Quản lý cạnh tranh, chuyển nhiệm vụ về phòng vệ thương mại cho Cục dự kiến thành lập mới là Cục Phòng vệ thương mại. Cục Công nghiệp địa phương đổi tên thành Cục Khuyến công.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đổi tên từ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 về thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số và ứng dụng cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Chủ trương này hiện đang được Bộ Công Thương đưa ra bàn thảo, lấy ý kiến cán bộ, nhân viên trong bộ.

Theo Lương Bằng

Vietnamnet

Trở lên trên