MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Giao thông vận tải dự kiến bỏ nhiều phòng ban

27-08-2018 - 14:59 PM | Xã hội

Vụ trưởng Tổ chức Cán bộ (Bộ GTVT) Trần Văn Lâm cho hay, Bộ GTVT đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch tinh giản biên chế các đơn vị hành chính, sự nghiệp từ năm 2015 đến 2021 với chỉ tiêu chi tiết từng năm.

Theo đó, Vụ Tổ chức cán bộ đề nghị giải thể nhiều phòng tại vụ này và Vụ Kế hoạch đầu tư, sắp xếp thu gọn theo lộ trình từ 3 đến 4 phòng tại Văn phòng Bộ GTVT, giảm 2 phòng tại Thanh tra Bộ GTVT. Đối với các tổng cục và cục, theo đề án sẽ giảm khoảng 61 tổ chức từ cấp phòng trở lên.

Đối với các cơ quan sự nghiệp bao gồm các viện, trường, ban quản lý dự án... dự kiến sẽ sắp xếp để giảm khoảng 70 đầu mối, rút xuống còn 320 đầu mối từ cấp phòng trở lên. Vụ này cũng được giao thành lập Hội đồng rà soát các đề án của các đơn vị về tinh giản biên chế và sắp xếp tổ chức bộ máy, từ đó tham mưu cho lãnh đạo bộ quyết định.

Với mục tiêu bộ máy, cán bộ các đơn vị thuộc bộ gọn nhẹ, không chồng chéo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị cũng cần có kế hoạch, lộ trình, kết hợp với công tác tuyên truyền để giảm bớt số lượng cán bộ cấp phó tại các tổ chức, đơn vị.

Theo Lê Hữu Việt

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên