MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Nông nghiệp sẽ cắt giảm 2,5% biên chế trong năm 2019

Hiện Bộ Nông nghiệp có khoảng trên 2.000 biên chế hành chính. Việc cắt giảm 2,5% biên chế sẽ tương đương với việc giảm khoảng 50 biên chế...

Trong quý 1/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiến hành cắt giảm 2,5% biên chế sự nghiệp so với năm 2018.

Kế hoạch này được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề cập đến tại Khung kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của đơn vị này.

Theo đó, đối với công tác quản lý biên chế trong năm 2019, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp giao cho Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị liên quan thuộc Bộ trong quý 1/2019 phải hoàn thành kế hoạch biên chế sự nghiệp năm 2019.

Cụ thể, sẽ cắt giảm 2,5% biên chế sự nghiệp so với năm 2018, đồng thời tiến hành quản lý vị trí việc làm, biên chế và số lượng người làm việc theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.

Bên cạnh đó, trong năm 2019 đơn vị này cũng sẽ kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo phương án đã được Ban cán sự phê duyệt. Sắp xếp lại, giảm mạnh đầu mối và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp.

Về phân cấp quản lý, năm 2019 Bộ Nông nghiệp sẽ tiến hành rà soát, đánh giá việc phân cấp quản lý nhà nước trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ để đề xuất việc thực hiện phân cấp hợp lý, gắn với các điều kiện đảm bảo thực hiện cho các cơ quan, đơn vị được phân cấp.

Được biết, hiện Bộ Nông nghiệp có khoảng trên 2.000 biên chế hành chính. Việc cắt giảm 2,5% biên chế sẽ tương đương với việc giảm khoảng 50 biên chế.

Trong năm 2016, 2017, cơ quan này cũng đã cắt giảm khoảng 3% số lượng biên chế/năm. Năm 2018, Bộ Nông nghiệp cắt giảm 1,65% số biên chế viên chức.

Kế hoạch đến năm 2021, đơn vị này thực hiện tinh giản ít nhất 10% biên chế viên chức, tương đương với trên 200 người.

Trong khi đó, tổng biên chế công chức năm 2018 của các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng; biên chế công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế công chức dự phòng và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là hơn 265.000 người.

Năm 2019, dự kiến tổng biên chế công chức giảm còn hơn 259.000 người.

Theo Duyên Duyên

Vneconomy

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên