MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ trưởng Bộ Nội vụ yêu cầu sớm hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống Thông tin một cửa điện tử

29-11-2022 - 13:55 PM | Kinh tế số

Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ

Chậm nhất trong quý I/2023, Bộ Nội vụ phải hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của Bộ.

Triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu người đứng đầu các đơn vị phải chỉ đạo thúc đẩy công tác cải cách hành chính; giải đáp, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của địa phương.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cũng yêu cầu Văn phòng Bộ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính giai đoạn 2021-2025; chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Phối hợp với Trung tâm Thông tin và các đơn vị liên quan phấn đấu chậm nhất trong quý I/2023 hoàn thành việc hợp nhất Cổng dịch vụ công với Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tập trung duy nhất của Bộ; thiết lập, nâng cấp, hoàn thiện kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Văn phòng Bộ Nội vụ cắT giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa. Đánh giá, công khai chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công tại các bộ, ngành, địa phương...

Theo Đức Hoàng

Viettimes

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên