MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi trước thuế 290 tỷ đồng cả năm, vượt 3,3% kế hoạch

Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi trước thuế 290 tỷ đồng cả năm, vượt 3,3% kế hoạch

Riêng quý 4 Cảng Đình Vũ lãi sau thuế hơn 46 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ.

CTCP Đầu tư & Phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 với doanh thu đạt 139,4 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ, trong khi chi phí giá vốn bỏ ra cao hơn, tăng 16,9% dẫn tới lợi nhuận gộp còn 41,6 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Theo báo cáo, sản lượng quý 4 đạt 151.914 teu, vượt 1,17% kế hoạch.

Doanh thu tài chính trong quý ghi nhận gần 30 tỷ đồng, tăng hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính không đáng kể. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 5 tỷ đồng, xuống còn 13,5 tỷ đồng.

Kết quả, Cảng Đình Vũ báo lãi trước thuế 57,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 46,3 tỷ đồng – giảm 8,5% so với lợi nhuận đạt được quý 4/2019.

Cảng Đình Vũ (DVP) báo lãi trước thuế 290 tỷ đồng cả năm, vượt 3,3% kế hoạch - Ảnh 1.

Lũy kế cả năm 2020 doanh thu đạt hơn 518 tỷ đồng, giảm 7,4% so với năm trước đó và thực hiện được gần 84% kế hoạch năm. Sản lượng qua cảng đạt 558.765 teu, xem như hoàn thành kế hoạch.

Lợi nhuận trước thuế đạt 290,3 tỷ đồng, vượt 3,3% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế giảm 4% xuống còn gần 238 tỷ đồng. EPS đạt 5.942 đồng.

Tính đến 31/12/2020 Cảng Đình Vũ còn 936 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn, tăng 181 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm. Nợ phải trả 1.396 tỷ đồng (tăng 118 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm), trong đó không dư vay nợ thuê tài chính.

Nam Hà

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên