MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Huyện Phúc Thọ có gần 2.000 ha đất phát triển đô thị

22-10-2014 - 15:15 PM |

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5335/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng huyện Phúc Thọ đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000.

Theo quyết định, tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch toàn bộ địa giới hành chính huyện Phúc Thọ khoảng 11.719,27ha, trong đó: Đất tự nhiên đô thị sinh thái khoảng 647,9ha, chiếm 5,53% diện tích đất tự nhiên (trong đó đất xây dựng đô thị khoảng 317,12ha, chỉ tiêu 126,85m2/người); đất tự nhiên khu vực nông thôn 11.071,37ha, trong đó, đất phục vụ đô thị khoảng 1.631,3ha, đất xây dựng khu dân cư nông thôn khoảng 1.977,56ha, chỉ tiêu 102,46m2/người, đất khác khoảng 2.049,8ha.

Quy hoạch huyện Phúc Thọ gồm 2 định hướng lớn về phát triển không gian. Với không gian đô thị (thị trấn sinh thái Phúc Thọ), là trung tâm đầu não chính trị, hành chính, văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học, kỹ thuật, kinh tế, thương mại, dịch vụ của huyện. Còn không gian khu vực nông thôn, được tôn tạo cảnh quan làng xóm truyền thống.

Dự báo dân số huyện Phúc Thọ tối đa đến năm 2030, khoảng 218.000 người, trong đó dân số đô thị khoảng 25.000 người, dân số nông thôn khoảng 193.000 người.

Hà Phương

ngatt

Tài chính Plus

Trở lên trên