MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Artex phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu tổng tỷ lệ 370%

Dự kiến sau phát hành Chứng khoán Artex tăng vốn điều lệ lên trên 1.459 tỷ đồng và đủ điều kiện về vốn để tham gia cung cấp dịch vụ và kinh doanh chứng khoán phái sinh.

Ngày 20/7 tới đây CTCP Chứng khoán Artex (mã chứng khoán ART) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 20%

Theo đó Chứng khoán Artex dự kiến phát hành hơn 6,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông tỷ lệ 20%. Giá trị phát hành theo mệnh giá trên 62 tỷ đồng.  

Chứng khoán Artex phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu tổng tỷ lệ 370% - Ảnh 1.

Năm 2017 Chứng khoán Artex đạt hơn 154,26 tỷ đồng doanh thu, gần gấp 6 lần doanh thu đạt được năm 2016. Lợi nhuận sau thuế đạt 87,97 tỷ đồng, tăng đột biến so với số lãi gần 5,2 tỷ đồng cùng kỳ. Năm 2017 là năm đánh dấu mốc quan trọng của Chứng khoán Artex khi công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch trên Upcom.

Chào bán gần 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 350%

Bên cạnh đó Chứng khoán Artex cũng sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 108.675.000 cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:3,5, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1 quyền mua. Cứ 2 quyền mua được mua 7 cổ phiếu mới. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

Chứng khoán Artex phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu tổng tỷ lệ 370% - Ảnh 2.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 1.086 tỷ đồng sẽ dùng để nâng cao tỷ lệ an toàn tài chính, bổ sung vốn cho hoạt động vay ký quỹ và bổ sung vốn đáp ứng yêu cầu về vốn để tham gia cung cấp dịch vụ và kinh doanh chứng khoán phái sinh.  

Tổng số cổ phiếu phát hành trả cổ tức và chào bán cho cổ đông hiện hữu 114.885.000 cổ phiếu. Dự kiến sau phát hành Chứng khoán Artex tăng vốn điều lệ từ 310,5 tỷ đồng hiện nay lên trên 1.459 tỷ đồng.  

Thanh Mai

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên