MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Bảo Việt lãi gần 15 tỷ đồng trong quý 3/2016, giảm 13% do phải nộp thuế

6 tháng đầu năm, BVS lãi hơn 55 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, CTCK này báo lãi gần 70 tỷ đồng.

CTCP Chứng khoán Bảo Việt (mã chứng khoán: BVS) đã công bố BCTC quý 3/2016 với doanh thu và lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ.

Cụ thể, tổng doanh thu hoạt động của Bảo Việt đạt 54,3 tỷ đồng – giảm 12% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản lớn nhất là lãi từ cho vay và phải thu (23,6 tỷ đồng) và doanh thu môi giới (23,5 tỷ đồng). Chi phí hoạt động cũng giảm nhờ chi phí dự phòng tài chính, xử lý tổn thất … chỉ có gần 2 tỷ đồng thay vì hơn 5 tỷ đồng như quý 3 năm trước. Còn các chỉ tiêu khác không thay đổi đáng kể.

Do đó, BVS đạt 16,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương đương cùng kỳ. Tuy nhiên, sau khi nộp thuế, lợi nhuận quý này của BVS chỉ còn 14,8 tỷ đồng – giảm 13% (quý 3 năm trước, BVS không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp do còn chuyển lỗ).

6 tháng đầu năm, BVS lãi hơn 55 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, CTCK này báo lãi gần 70 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý 3, BVS đang cho vay 981 tỷ đồng – tăng 35% so với đầu năm.

Mai Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên