MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

D2D: Năm 2020 LNST đạt 268 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch

D2D: Năm 2020 LNST đạt 268 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch

Riêng quý 4/2020, do hụt thu từ dự án khu đô thị Lộc An D2D đạt 84 tỷ đồng LNST giảm 35% so với cùng kỳ 2019.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã CK: D2D) đã công bố BCTC quý 4/2020 và luỹ kế cả năm 2020.

Theo đó riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 145 tỷ đồng, giảm 60% so với cùng kỳ, mặc dù giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nhưng lãi gộp cũng chỉ đạt 106 tỷ đồng, giảm 51% so với quý 4/2019. Trong kỳ D2D có 21 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính nên sau khi trừ các khoản chi phí LNST đạt gần 84 tỷ đồng giảm 35% so với quý 4/2019.

Luỹ kế cả năm 2020, doanh thu thuần đạt 357 tỷ đồng, giảm 53% so với cùng kỳ, LNST đạt 268 tỷ đồng, giảm 27% so với năm 2019. 

Năm 2020 D2D đặt mục tiêu doanh thu đạt 413,8 tỷ đồng và 178,7 tỷ đồng LNST, theo đó kết thúc năm 2020 công ty mặc dù chưa hoàn thành mục tiêu về doanh thu nhưng đã vượt 50% mục tiêu về lợi nhuận sau thuế.

D2D: Năm 2020 LNST đạt 268 tỷ đồng vượt 50% kế hoạch - Ảnh 1.

Lan Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên