MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đá Núi Nhỏ (NNC): Không có nhiều đột biến trong kết quả kinh doanh, năm 2017 lãi sau thuế 191 tỷ đồng

22-01-2018 - 07:09 AM | Doanh nghiệp

Riêng quý 4/2017 Đá Núi Nhỏ đạt hơn 48 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.


CTCP Đá Núi Nhỏ (NNC) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4 và cả năm 2017 với kết quả doanh thu và lợi nhuận không có nhiều đột biến so với cùng kỳ.

Cụ thể, cả năm 2017 doanh thu đạt 582 tỷ đồng, giảm 1,7 tỷ đồng so với năm 2016 và vừa vặn hoàn thành kế hoạch doanh thu cả năm (580 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về 191,27 tỷ đồng, tăng 3,5% so với năm 2016, nhưng cũng mới chỉ thực hiện được hơn 95% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.

Những điểm đáng chú ý: Trong năm Đá Núi Nhỏ ghi nhận hơn 15,3 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 8,4 tỷ đồng so với cùng kỳ; chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm được 3,6 tỷ đồng so với năm trước đó.

Riêng quý 4/2017 doanh thu Đá Núi Nhỏ đạt gần 156 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 48 tỷ đồng – không có nhiều biến động so với quý 4/2016.  

Nguyên Phương

SSC

Trở lên trên