MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dabaco lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2017, giảm sâu 56% so với lợi nhuận đạt được năm 2016

22-01-2018 - 14:09 PM | Doanh nghiệp

Ban lãnh đạo Dabaco cũng đã thông qua kế hoạch SXKD năm 2018 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 23% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2017.


CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán DBC) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2017 với kết quả doanh thu thuần đạt 1.626 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 4/2016. Tổng doanh thu thuần cả năm đạt trên 5.855 tỷ đồng, giảm 6,4% so với năm 2016.

Trong cơ cấu doanh thu năm 2017 của Dabaco cũng đã có sự dịch chuyển. Doanh thu từ thức ăn gia súc năm 2017 đạt gần 3.030 tỷ đồng, chiếm 49% tổng doanh thu trong khi doanh thu mảng này năm 2016 đạt 3.858 tỷ đồng, đóng góp 58% tổng doanh thu. Doanh thu từ nuôi gia công, chế biến thực phẩm đạt trên 1.017 tỷ đồng, đóng góp 16,5% tổng doanh thu trong khi năm 2016 đóng góp đến 18% tổng doanh thu. Mảng doanh thu từ kinh doanh dịch vụ BĐS, hoạt động xây dựng đạt 859 tỷ đồng, tăng đột biến so với con số 28 tỷ đồng đạt được năm 2016.

Dabaco lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2017, giảm sâu 56% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 - Ảnh 1.


Doanh thu hoạt động tài chính quý 4 đạt hơn 9,34 tỷ đồng, giảm 5,4 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên tổng doanh thu tài chính cả năm đạt gần 67 tỷ đồng lại tăng 23 tỷ đồng so với năm 2016. Nguyên nhân, ngoài thu lãi tiền gửi tăng, năm 2017 Dabaco còn ghi nhận gần 28 tỷ đồng từ doanh thu hoạt động tài chính khác.

Dabaco lãi sau thuế 200 tỷ đồng năm 2017, giảm sâu 56% so với lợi nhuận đạt được năm 2016 - Ảnh 2.

Chi phí tài chính trong quý 4, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm sâu đến gần 24 tỷ đồng so với quý 4/2016. Tổng chi phí tài chính năm 2017 gần 120 tỷ đồng, tăng 7 tỷ đồng so với năm 2016. Chi phí bán hàng tăng gần 28 tỷ đồng, lên mức 210 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng đến 32 tỷ đồng, lên mức 224 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4/2017 Dabaco lãi sau thuế 64 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt được cả năm 2017 hơn 200 tỷ đồng, bằng 44% lợi nhuận đạt được năm 2016 và mới hoàn thành gần 62% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó.  

Trước đó ban lãnh đạo Dabaco Việt Nam đã phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với chỉ tiêu tổng doanh thu ước đạt hơn 9.296 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mục tiêu 9.265 tỷ đồng đặt ra cho năm 2017. Mục tiêu lãi trước thuế cả năm 2018 khoảng hơn 281 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 246,34 tỷ đồng, giảm sút 23% so với mục tiêu lợi nhuận đặt ra cho năm 2017.

Nam Hà

SSC

Trở lên trên