MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Phú Mỹ (DPM) đặt mục tiêu lãi sau thuế 471 tỷ đồng năm 2019

24-01-2019 - 11:37 AM | Doanh nghiệp

Những ngày cuối năm 2018 Đạm Phú Mỹ đã điều chỉnh tăng 67% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2018, lên mức 620 tỷ đồng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (mã chứng khoán DPM) vừa thông qua nội dung phê duyệt giao kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2019, trong đó, về sản lượng sản xuất, giao chỉ tiêu đạt 800.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 200.000 tấn NPK Phú Mỹ, 13.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde và 61.434 tấn NH3.

Về sản lượng kinh doanh, chỉ tiêu tiêu thụ 810.000 tấn Đạm Phú Mỹ, 185.000 tấn NPK Phú Mỹ, 63.000 tấn NH3, 50.000 tấn CO2, 9.000 tấn UFC 85/Fomaldehyde và khoảng 232.500 tấn phân bón khác cùng 1.400 tấn hóa chất.

Về kế hoạch tài chính, năm 2019 ước đạt 9.968 tỷ đồng tổng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 559 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 471 tỷ đồng. Phấn đấu nộp NSNN 258 tỷ đồng.

Trước đó, vào những ngày cuối năm 2018 Đạm Phú Mỹ đã điều chỉnh kế hoạch SXKD với chỉ tiêu tổng doanh thu tăng 6% lên mức 9.050 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế điều chỉnh tăng đến 67%, lên mức 620 tỷ đồng.

Đạm Phú Mỹ đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018 với doanh thu đạt 7.025 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch doanh thu đặt ra ban đầu. So với kế hoạch mới điều chỉnh, kết thúc 9 tháng Đạm Phú Mỹ cũng đã thực hiện được 78% chỉ tiêu.

Lợi nhuận sau thuế đạt 560 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ nhưng cũng đủ giúp công ty vượt 51% chỉ tiêu lợi nhuận đề ra ban đầu. Nếu so với kế hoạch mới điều chỉnh, Đạm Phú Mỹ cũng đã thực hiện được 90% chỉ tiêu được giao.

Nam Hà

Tài chính Plus

Trở lên trên