MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạm Phú Mỹ sụt giảm 50% lợi nhuận trong quý 3

21-10-2016 - 10:27 AM | Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 6.247 tỷ đồng – giảm 16%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.009 tỷ đồng – giảm 16% so với cùng kỳ 2015. EPS 9 tháng của Đạm Phú Mỹ đạt 2.263 đồng.

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu Khí – Đạm Phú Mỹ (DPM) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2016.

Theo đó, doanh thu thuần quý 3 của Đạm Phú Mỹ đạt 1.883 tỷ đồng giảm 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán chỉ giảm 11%, chậm hơn tốc độ giảm doanh thu khiến lãi gộp Đạm Phú Mỹ chỉ đạt 489,33 tỷ đồng, giảm 37%.

Doanh thu tài chính trong kỳ đạt 61,95 tỷ đồng, giảm nhẹ 6%. Trong khi đó, các chi phí phát sinh như chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý đều giảm so với quý 3/2015.

Kết quả, Đạm Phú Mỹ ghi nhận 209,73 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 3, giảm một nửa so với cùng kỳ 2015. Trong đó, phần lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ là 203,46 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 6.247 tỷ đồng – giảm 16%, lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.009 tỷ đồng – giảm 16% so với cùng kỳ 2015. EPS 9 tháng của Đạm Phú Mỹ đạt 2.263 đồng.

Năm 2016, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lãi sau thuế 1.228 tỷ đồng và với kết quả đã thực hiện trong 9 tháng, Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành 82% chỉ tiêu đề ra.

Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản Đạm Phú Mỹ đạt 10.160 tỷ đồng. Trong đó có 4.923 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Giá trị hàng tồn kho của Đạm Phú Mỹ hiện đạt 896 tỷ đồng, giảm 470 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Hoàng Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên